Top

Restituire metale pretioase. Conditii

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 15060 (10.12.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: pietre şi metale preţioase

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei sub nr . 39/2008 reclamanta M . I . a chemat-o în judecata pe pârâta B N RI – Sucursala Municipiului Bucuresti solicitând sa se pronunte o hotarâre prin care sa fie obligata aceasta sa îi restituie în natura sau sa îi acorde despagubiri pentru cantitatea de 1,5 kg aur confiscata în anul 1959.
Motivând actiunea arata reclamanta urmatoarele aspecte :
În anul 1959 tatal sau , S. L ., a fost arestat pentru ca detinea metale pretioase , respectiv monede din aur.
În urma perchezitiei de la domiciliu s-a confiscat o cantitate de aproximativ 1,5 kg de aur.

Ulterior acesta a executat pedeapsa de 5 ani de închisoare.

A depus reclamanta înscrisuri în dovedirea actiunii.
Pârâta B N R – Sucursala Municipiului Bucuresti a formulat întâmpinare aratând ca reclamanta trebuie sa faca dovada preluarii abuzive a metalelor pretioase de la tatal sau .
Pârâta B N R – Sucursala Municipiului Bucuresti prin adresa de la fila 39 dosar a aratat ca în anul 1959 au fost confiscate de la S . L . si depuse în banca 171 monede din aur .
Aceste monede au fost valorificate în folosul statului , nu mai exista în fizic si au avut un continut total de 1077,20 grame aur fin .
Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele aspecte :
În anul 1959 tatal reclamantei , S. L. , a fost arestat pentru ca detinea metale pretioase, respectiv monede din aur.
De la acesta au fost confiscate 171 monede din aur si depuse în banca.
Aceste monede au fost valorificate în folosul statului , nu mai exista în fizic si au avut un continut total de 1077,20 grame aur fin.
Potrivit art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr. 190/2000, republicata în temeiul art. III din O.G. nr. 24/2003, persoanele fizice si juridice ale caror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevazute la art. 4 au fost preluate abuziv, cu încalcarea reglementarilor în vigoare, dupa anul 1946 si pâna în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instantelor de judecata de la domiciliul reclamantului, pâna la data de 31 decembrie 2003.
Textul legal redat a fost modificat prin art. I pct. 1 al Legii nr. 591/2004 primind urmatorul continut: „Persoanele fizice si juridice ale caror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevazute la art. 4 au fost preluate în mod abuziv pot solicita restituirea acestora judecatoriei în raza careia domiciliaza sau îsi au sediul, pâna la data de 31 decembrie 2006″.
Prin art. I pct. 2 al aceleasi legi, dupa alin. (1) al art. 26 au fost introduse alineatele 11 si 12, ultimul dintre ele prevazând ca „în sensul prezentei ordonante de urgenta, prin preluare abuziva se întelege preluarea efectuata în baza urmatoarelor acte normative: „e) Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase.
Rezulta, asadar, ca noul continut al textului, redat în formele sale succesive, difera sub aspectul reglementarilor de drept substantial prin aceea ca a fost înlaturata cerinta ca preluarea abuziva sa fi constat în încalcarea reglementarilor în vigoare la data preluarii, iar preluarea a fost definita drept abuziva daca s-a efectuat în baza anumitor acte normative, între care este enuntat si Decretul nr. 210/1960.
Deosebirea este de esenta, pentru ca, în aplicarea noii legi pentru restituirea bunurilor obiect al reglementarii, nu mai este necesar a se verifica caracterul abuziv al preluarii prin raportare la legislatia în materie aplicabila la acea data, însasi legea definind caracterul abuziv al preluarii pentru simplul fapt ca preluarea efectiva s-a facut la acea data în temeiul unuia dintre actele normative expres si limitativ enumerate.
Cu alte cuvinte, în noua conceptie a legii, preluarea unuia sau unora din bunurile prevazute în art. 4 din O.U.G. nr. 190/2000 republicata („orice cantitate de bijuterii si obiecte, monede, inclusiv lingouri si bare din metale pretioase si aliajele lor, precum si pietre pretioase”), care a fost facuta în baza unuia din actele normative avute în vedere, constituie conditie suficienta pentru a se dispune restituirea catre fostii proprietari sau mostenitorilor ori, dupa caz, succesorilor de drept.
Aceasta semnifica si faptul ca restituirea opereaza indiferent de modul concret de preluare.
Având în vedere considerentele expuse va fi admisa actiunea dispunându-se în consecinta.

Etichete: , ,