Top

Acţiunile în restituire monede întemeiate în drept pe disp.OUG 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor şi pietrelor preţioase, modificată prin Legea nr.591/2004 sunt acţiuni evaluabile în bani

Prin sentinţa civilă nr.4688/14.10.2004 a Judecătoriei Brăila a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta N.A. şi a fost obligată pârâta BNR să restituie o pereche de cercei din aur în greutate de 1,75 grame sau contravaloarea acesteia şi să plătească contravaloarea a 78,25 grame aur la preţul practicat de BNR la data plăţii.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanta a făcut dovada faptului că a avut în proprietate cele 12 bijuterii revendicate şi că acestea i-au fost confiscate abuziv.

Prin decizia civilă nr.415/2005 a Tribunalului Brăila a fost respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă, se solicita restituirea în natură a bijuteriilor, reţinându-se că din evidenţele BNR rezultă că aceste bijuterii nu mai există.

Prin decizia civilă nr.539/R/5.09.2005 a Curţii de Apel Galaţi, s-au admis recursurile declarate de reclamanta N.A. şi de pârâta BNR – Sucursala Galaţi şi s-a casat decizia civilă nr.415/2005, trimiţându-se cauza pentru competentă soluţionare a recursurilor la Tribunalul Brăila.

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut că prin acţiune, reclamanta a solicitat restituirea bijuteriilor confiscate abuziv, a căror valoare nu depăşeşte 1 miliard de lei.

Fiind vorba de o revendicare mobiliară, întemeiată pe o lege reparatorie specială, ce nu conţine dispoziţii derogatorii în materie de competenţă sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun art.282/1 alin.1 c.pr.civ. ce stipulează calea de atac a recursului de competenţa instanţei imediat superioare celei ce a pronunţat hotărârea, conform disp.art.299 alin.3 c.pr.civ.

Etichete: