Top

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei . Termen de încercare împlinit. Consecinţe. Graţiere

Tip: Decizie
Nr./Dată: 38 (20.02.2008)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: suspendarea condiţionată

Prin sentinţa penală nr. 830/20 noiembrie 2007 Judecătoria Bârlad l-a condamnat pe inc. T.P. la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 203 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal.

S-a revocat atât suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 142/4 februarie 2000 a Judecătoriei Bârlad, cât şi graţierea condiţionată a acesteia şi, după cumulul aritmetic, a rezultat o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare.

Prin decizia penală nr. 38/A din 20 februarie 2008 s-a desfiinţat în parte această sentinţă şi, în rejudecare, s-au înlăturat dispoziţiile art. 83 Cod penal şi art. 7 din Legea nr. 543/2002, constatându-se, în baza art. 86 Cod penal, reabilitarea de drept a inc. T.P. pentru pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 142/2000a Judecătoriei Bârlad şi împlinirea termenului prev. de legea de graţiere.

S-au aplicat dispoziţiile art. 86 ind. 1 Cod penal pentru pedeapsa de 2 ani închisoare.

S-a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 83 alin. 2 cod penal, revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei nu are loc dacă infracţiunea săvârşită ulterior a fost descoperită după expirarea termenului de încercare şi, de asemenea, termenul prev. de legea de graţiere era împlinit la data sesizării infracţiunii prev. de art. 203 Cod penal.

Tags: