Top

Încheiere de amânare a pronunţării nesemnată de judecător. Nulitate.

Tip: Decizie

Nr./Dată: 113/A (01.04.2004)

Autor: Curtea de Apel Alba Iulia – secţia penală

Nesemnarea de către judecători a încheierii de amânare a pronunţării, ca parte integrantă din hotărârea pronunţată, atrage nulitatea acestei hotărâri.

Prin sentinţa penală nr.275/28.11.2003 a Tribunalului Hunedoara au fost condamnaţi inculpaţii D.A. la pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare, N.A. la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, I.V. la pedeapsa de 5 ani închisoare, H.F. la pedeapsa de 2,6 ani închisoare, V.E. la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie şi furt.

S-a reţinut în fapt că aceştia au sustras prin violenţă de la părţile vătămate B.R. şi A.M. diverse lucruri de valoare şi bani. De asemenea, profitând de împrejurarea că partea vătămată D.M. lipsea de la domiciliu, au sustras prin escaladare şi efracţie din locuinţa acesteia bijuterii, telefoane mobile şi băutură.

Împotriva sentinţei au declarat apel inculpaţii LV., D.A., H.F. şi V.E., solicitând o parte (D.A. şi H.F.) achitarea, LV. schimbarea încadrării juridice în tăinuire, iar restul redozarea pedepselor aplicate.

Apelul este fondat.

La examinarea atentă a hotărârii şi a încheierii de amânare a pronunţării, care face parte integrantă din sentinţa atacată, se poate observa că această încheiere nu este semnată de judecător, aspect care atrage nulitatea sentinţei.

Totodată, în cauzele cu infractori minori, conform art.485 Cod pr.penaIă, şedinţa de judecată nu este publică, dispoziţie imperativă ce a fost încălcată de instanţa de fond pe tot parcursul cercetării judecătoreşti, cauza fiind dezbătută în şedinţă publică.

Ca atare, conform art.379 pct2 lit.b Cod pr.penaIă, apelurile inculpaţi lor vor fi admise, iar sentinţa atacată desfiinţată, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond, Tribunalul Hunedoara.