Top

Revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere. Conditii.

Autor: Curtea de Apel Alba Iulia
Secţia penală – decizia penală nr. 119/A/2004
Tip: Decizie
Nr./Dată: 119/A (01.04.2004)

Neprezentarea condamnatului la datele fixate de către Serviciul de Integrare Socială la sediul Tribunalului nu poate atrage revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere, fără o cercetare prealabilă a motivelor neprezentării.

Prin sentinţa penală nr.306/2.12.2003 pronunţată în dosar nr.7411/2003 al Tribunalului Hunedoara, a fost admisă sesizarea Serviciului de Reintegrare Socială şi Supraveghere de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi în consecinţă, s-a dispus în baza art.86/4 a1.2 Cod penal, revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată condamnatului Ciobanu Florin Gheorghe, născ.1a 22.04.1978 în Vorona, jud.Botoşani, prin sentinţa penală nr.397/2002 a Tribunalului Hunedoara.

S-a dispus ca pedeapsa de 3 ani să fie executată în regim de detenţie.

În considerente, Tribunalul a reţinut în esenţă că, în speţă, condamnatul nu s-a supus măsurilor de supraveghere dispuse de instanţă, neprezentându-se la nici una din cele trei convocări ale Serviciului de Reintegrare Socială şi Supraveghere de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Împotriva sentinţei a declarat apel condamnatul Ciobanu Florin Gheorghe, aducându-i critici pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând desfiinţarea acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond.

Apelul este fondat.

Examinarea actelor şi pieselor dosarului relevă împrejurarea că instanţa a păşit la soluţionarea cauzei (revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere), având ca singur fundament sesizarea Serviciului de Reintegrare Socială şi Supraveghere de pe lângă Tribunalul Hunedoara, fără a cerceta şi a administra probe, sub aspectul unor eventuale cauze de împiedicare a condamnatului de a se prezenta la datele când a fost convocat.

Fără a administra proba în acest sens, Tribunalul în mod eronat a admis sesizarea, aspect ce impune, conform art.379. pct.2 lit.b Cod pr.penaIă, desfiinţarea hotărârii, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare instanţei de fond.