Top

Îndreptarea. Lămurirea şi completarea hotărârii. Limite

Potrivit dispoziţiilor art. 281 Cod procedură civilă, erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere.

Prin încheierea camerei de consiliu din 9 iunie 2003 a Judecătoriei Botoşani, s-a admis cererea de îndreptare a erorii materiale referitoare la o suprafaţă de teren intravilan pentru care s-a recunoscut dreptul reclamantului, modificându-se această suprafaţă de la 500 m.p. la 600 m.p.

În realitate, prin această încheiere s-a adăugat la hotărârea iniţială prin care reclamantului i se recunoscuse un drept la 500 m.p. teren, respectiv atât cât a trecut în proprietatea statului în baza Legii 58/1974 şi atât cât i s-a retrocedat prin Ordinul Prefectului judeţului Botoşani în aplicarea art. 36 din Legea nr. 18/1991.

Diferenţa de 100 m.p. era stăpânită faptic de către reclamant, cel în cauză solicitând-o printr-o altă acţiune civilă, în constatare, care i-a fost respinsă irevocabil. Prin încheierea denumită „de rectificare a erorii materiale”, reclamantul a obţinut practic ceea ce nu i se recunoscuse prin acea hotărâre în constatare.

În consecinţă s-a admis apelul comisiei municipale de specialitate şi încheierea a fost modificată în sensul respingerii cererii de rectificare ca nefondată.

(Decizia civilă nr. 809A din 21 octombrie 2003 a Tribunalului Botoşani – Secţia civilă, nepublicată)

Etichete: