Top

SECHESTRU ASIGURATOR

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CERERI

Dosar nr. 27899/245/2009

DATA SI NUMARUL: Încheierea din data de 12.11.2009

TITLU: SECHESTRU ASIGURATOR

Prin încheierea pronuntata, Judecatoria Iasi a admis cererea de înfiintare a
sechestrului asigurator asupra bunului imobil proprietatea debitoarei, retinându-
se urmatoarele:
Creditoarea, prin cererea de arbitraj pe cere a adresat-o Curtii de Arbitraj
de pe lânga Camera de Comert si Industrie Iasi, a solicitat obligarea debitoarei la
plata sumei de 49562,66 lei-debit restant si a sumei de 29795,85 lei-penalitati de
întârziere.
Raportul juridic dintre parti a luat nastere în urma încheierii contractului
de vânzare-cumparare prin care creditoarea s-a obligat sa asigure livrarea
combustibilului GPL auto pe toata durata contractului, iar debitoarea, în calitate
de cumparatoare s-a obligat sa achite c/val acestuia.
În contract s-a mai prevazut ca pentru întârzieri la achitarea facturilor,
cumparatorul va achita penalitati de 1% pe zi, aplicate la valoarea facturilor
neachitate.
În vederea recuperarii debitului, creditoarea a invitat debitoarea la
conciliere, aceasta din urma recunoscând ca datoreaza 49562,66 lei, precum si
penalitati care la momentul respectiv totalizau 19389,71 lei.
Instanta a retinut si prevederile art. 3588 al. 1 si 2 C. pr. Civ., cf. carora,
„înaintea sau în cursul arbitrajului, oricare dintre parti poate cere instantei
judecatoresti competente sa încuviinteze masuri asiguratorii si masuri
vremelnice cu privire la obiectul litigiului sau sa constate anumite împrejurari de
fapt.
Pentru a se asigura solvabilitatea creditoarei a fost obligata aceasta la plata
unei cautiuni, fiind retinute dispozitiile art. 591 al. 1, 592 al. 4 si 7231 al.2 C.pr.civ.

Etichete: