Top

EXCEPTIA DE TARDIVITATE. INCALCAREA PRINCIPIULUI CONTRADICTORIALITATII SI A DREPTULUI LA APARARE

15. EXCEPTIA DE TARDIVITATE. INCALCAREA PRINCIPIULUI CONTRADICTORIALITATII SI A DREPTULUI LA APARARE

Tribunalul Suceava, prin sentinta civila nr. 900 din 1 octombrie 2004, a admis exceptia de tardivitate a contestatiei, a respins cererea de repunere in termen formulata de contestatorul B. V., respingand actiunea pentru anularea deciziei de imputare nr. 80 din 31.07.2002, emisa de S.C. „E” S.R.L. Fratautii Noi, ca tardiv formulata.

Curtea de Apel Suceava, prin decizia civila nr. 221 din 26.04.2005, a constatat ca, intr-adevar, exceptia privind tardivitatea formularii contestatiei impotriva deciziei de poprire nr. 80 din 31.07.2002, invocata prin intampinarea necomunicata contestatorului, nu a fost pusa in discutia partilor, fiind incalcat principiul contradictorialitatii procesului, dar si dreptul la aparare, fata de cererea depusa la dosar de aparatorul acestuia.

Tinand seama de redactarea si ratiunea art. 108 alin. 3 din fostul Cod al muncii, in doctrina si practica judiciara s-a stabilit ca aceasta comunicare a deciziei de imputare trebuia sa fie facuta complet, prin diferite modalitati, cum ar fi condica de expediere sub luare de semnatura, prin atestarea primirii sub semnatura pe un exemplar al deciziei, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin notificare, fara ca aceasta comunicare sa poata fi inlocuita cu alte probe, din care s-ar putea deduce faptul ca persoana a luat cunostinta in alt mod de existenta deciziei.

Fata de cele retinute, in temeiul art. 304 pct. 9 si 10 C. pr. civ., vazand si art. 312 alin. 5 C. pr. civ., cum in cauza societatea intimata nu a facut dovada comunicarii deciziei contestate, in mod gresit a fost retinuta exceptia de tardivitate a formularii contestatiei, situatie in care, fondul cauzei nefiind cercetat, se impune admiterea recursului, casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante, urmand a fi analizate si celelalte sustineri formulate in recurs.

Etichete: