Top

Încuviinţare executare silită. Prescrierea executării silite. Nerespectarea principiului contradicţionalităţii şi a dreptului la apărare cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de a solicita încuviinţarea executării silite.

Potrivit art. 405 alin.1 Cod pr.civila, dreptul de a cere executarea silita se prescrie în termen de 3 ani, daca legea nu prevede astfel, termenul de prescriptie începe sa curga de la data când se naste dreptul de a cere executarea silita.

Prin încheierea pronuntata de instanta de fond în camera de consiliu s-a respins cererea de încuviintare a executarii silite ca fiind prescrisa, cauza luându-se fara citarea partilor.

Potrivit principiului contradictorialitatii, toate elementele procedurale trebuie supuse dezbaterii si discutiei partilor, astfel încât fiecare poate sa aiba posibilitatea de a se exprima cu privire la orice element care ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii.

În acest sens, judecatorul nu poate hotarâ asupra unei cereri decât dupa citarea sau înfatisarea partilor, potrivit dispozitiilor art.85 Cod pr.civila, chiar daca cererea de încuviintare a executarii silite se judeca într-o procedura necontencioasa.

Instanta nu poate pronunta hotarârea în termenul unui mijloc procedural, în speta exceptia prescrierii dreptului de a cere încuviintarea executarii silite, fara a-l pune în prealabil în discutia partilor, impunându-se respectarea principiului contradictorialitatii si a dreptului la aparare al partilor si în faza executarii silite.

Întrucât în cauza partile nu au fost legal citate, iar exceptia prescriptiei nu a fost pusa în discutia acestora de catre prima instanta, a fost admis recursul cu consecinta casarii încheierii si trimiterii cauzei spre rejudecare instantei de fond.

Etichete: