Top

DECIZIA DE PENSIE. NELUAREA IN CALCULULUL PENSIEI A SPORURILOR DE VECHIME. MATERIAL PROBATORIU. CONSECINTE

Prin actiunea adresata Tribunalului Suceava – Sectia civila si inregistrata la data de 23.03.2005, reclamanta G.D. a solicitat, in contradictoriu cu parata C.J.P. Suceava, anularea deciziei nr. 213249/17.11.2004, cu obligarea la emiterea unei noi decizii, luarea in calcul a intregii perioade de activitate, a veniturilor efectiv realizate si a sporurilor de care a beneficiat si acordarea diferentelor cuvenite.

Prin sentinta nr. 429/30.05.2005 a Tribunalului Suceava – Sectia civila, s-a respins, ca nefondata, actiunea reclamantei, cu motivarea ca prin decizia nr. 213249 din 17.11.2004 s-a stabilit in favoarea reclamantei o pensie in cuantum de 5.472.545 lei lunar, incepand cu data de 1.12.2004. Or, potrivit art. 82 din Legea nr. 19/2000, pensia se acorda la cererea persoanei indreptatita insotita de actele justificative, acestea acordandu-se de la data depunerii cererii, dar actiunea este nefondata, intrucat adeverintele specificate privind acordarea sporului de vechime au fost depuse ulterior.

Analizand recursul reclamantei, curtea a retinut urmatoarele:

Din actele si lucrarile dosarului se constata ca prin actiune, astfel cum a fost precizata la termenul de judecata din 16.05.2005, reclamanta s-a declarat nemultumita de neluarea in calcul la stabilirea drepturilor de pensie a sporului de vechime de care a beneficiat in timpul activitatii.

Din analiza buletinului de calcul depus de parata la dosar pentru justificarea stabilirii drepturilor de pensie rezulta ca sporul de vechime de care a beneficiat reclamanta incepand cu data de 1.11.1986, a fost luat in calcul doar intermitent, nefiind luate in considerare inscrierile efectuate in carnetul de munca.

Astfel, in buletinul de calcul (fila 31 dosar fond) nu a fost inclus in calcul sporul de vechime de 9% in perioada 1.04. – 1.05. 1992, desi este inscris in carnetul de munca ( a se vedea pozitiile 18-19, fila 12 dosar fond). De asemenea, nu a fost luat in calcul nici sporul de 12% si 15% de care reclamanta a beneficiat in perioada 1.11.1993 – 1997, respectiv 1.11.1997 – 1.11.1998, nefiind mentionat in buletinul de calcul de la filele 32, 33 dosar, desi existau mentiuni in acest sens in carnetul de munca poz. 29 – 49 – carnetul de munca).

Or, prin neluarea in considerare a mentiunilor din carnetul de munca si nici a datelor evidentiate in adeverintele nr. 713 din 24.02.2005 si nr. 1000 din 2.03.2005, care confirma acordarea acestor sporuri, instanta de fond a pronuntat o hotarare nelegala, prin neluarea in calcul a sporurilor cu caracter permanent.

Fata de aceasta situatie, curtea, avand in vedere prev. art. 312 alin. 1 rap. la art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, a admis recursul reclamantei, a modificat sentinta recurata in sensul ca a admis actiunea reclamantei, a anulat decizia nr. 213249/17.11.2004 si a obligat parata C.J.P. Suceava la emiterea unei noi decizii, prin luarea in calcul a sporului de vechime inscris in carnetul de munca si adeverintele nr. 715 din 24.02.2005 si nr. 1000/2.03.2005, cu plata corespunzatoare a drepturilor de pensie, incepand cu 23.03.2005, data sesizarii instantei.

(Decizia nr. 654/20.10.2005) a Curtii de Apel Suceava – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale).

Etichete: