Top

Incadrarea in grupa I-a de munca. Revizuirea pensiei militare de serviciu

Prin actiunea adresata Tribunalului Botosani la data de 21.11.2002, reclamantul A.D. a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta in contradictoriu cu Ministerul Administratiei si Internelor Bucuresti si U.M. nr. 0836 Jandarmi Bacau, sa se dispuna anularea deciziei de pensionare nr. 124864 din 1.06.2002 cu plata diferentei drepturilor de pensie cuvenite din iunie 2000 la zi, actualizata cu indicii de inflatie precum si la restituirea contributiei de asigurari sociale incepand cu anul 1995.

Tribunalul Botosani, prin sentinta civila nr. 453 din 10.03.2005 a admis in parte actiunea in sensul ca a modificat decizia nr. 142864 din 6 iulie 2000 privitor la pct. 3 lit. b, cu total vechime in serviciu de 45 ani, fata de 39 ani, a respins contestatia fata de decizia nr. 124864 din 27.08.2002 , a obligat M.A.I. sa plateasca reclamantului diferenta de pensie ca urmare a revizuirii calculului pentru perioada 1.06.2000 – 1.06.2002 actualizat in functie de indicii de inflatie pana la data platii efective si a respins ca nefondat capatul de cerere privind restituirea contributiei pentru asigurari de sanatate.

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs paratul M.A.I. sustinand ca drepturile initiale de pensie au fost stabilite conform Decretului nr. 214/1997 iar ulterior s-a procedat la revizuirea vechimii totale in temeiul art. 77 alin. 1 din Legea nr. 164/2001, drepturile de pensie datorandu-se cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii si adeverinte la organul de pensii.

Prin decizia nr. 595 din 11 octombrie 2005 a Curtii de Apel Suceava recursul paratei a fost respins ca nefondat.

S-a retinut ca prin decizia de pensionare nr. 124864 din 29.08.2000 reclamantului i s-a acordat pensia militara de stat conform Decretului nr. 214/1999 iar din verificarea fisei de pensie rezulta ca acesta a semnat-o si a ales ca baza de calcul perioada de 5 ani lucrata consecutiv, cuprinsa intre 1.06.1990 – 1.06.1995, perioada cea mai favorabila, intrucat a cuprins toate indexarile prevazute conform H.G. nr. 595/1995.

La data iesirii la pensie reclamantul a beneficiat de grupa I-a de munca; ulterior, la 13.06.2002, reclamantul a depus in completare adeverinta nr. 266594 din 15.02.2002 a U.M. nr. 0836 Bacau referitoare la incadrarea in grupa I-a de munca incepand de la 16.08.1976 pana la 31.05.2000, situatie fata de care a fost revizuita decizia initiala, fiind stabilita o vechime in serviciu de 45 de ani.

Instanta de fond a conchis in sensul ca parata a recunoscut ca fiind incadrata in grupa I-a de munca intreaga perioada pretinsa de reclamant, discordanta fiind in legatura cu data la care ar fi trebuit sa se acorde drepturile rezultate ca urmare a revizuirii. Cum recursul se circumscrie acestei probleme, sentinta recurata a fost rezolvata aceasta situatie raportat la prevederile art. 52 alin. 1 lit. b din Legea nr. 164/2001, text care se refera la stabilirea si plata initiala a drepturilor de pensie, nu la situatii de revizuire iar faptul ca actele necesare pensionarii nu au cuprins mentiunile exacte referitoare la perioada de incadrare in grupa I-a de munca nu constituie culpa reclamantului si, deci, nici motiv pentru a fi nedreptatit pe anumite perioade de cuantumul pensiei legal cuvenit.

In aceste conditii, instanta de fond a dispus modificarea deciziei respective, cu recunoasterea vechimii in serviciu de 45 ani de la data de 1.06.2000 si plata diferentei de pensie pana la data de 1.06.2002, cand a fost revizuita si corectata pensia.

Drept consecinta in temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ., recursul a fost respins ca nefondat.

Etichete: