Top

Neclarificarea de către instanţa de fond obiectului litigiului dedus judecăţii. consecinţe

Prin actiunea înregistrata sub nr. 1195/86/8.03.2008, reclamantul G.T., a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna reevaluarea drepturilor de pensie începând cu anul 2005.
Motivând actiunea, reclamantul a sustinut ca drepturile de pensie au fost gresit calculate prin determinarea corecta a punctajului mediu anual conform normelor metodologice aprobate prin HG nr. 1550/2004 si a Normelor tehnice nr. 5388/2004, sustinând ca a fost luat în calcul un stagiu de 20 de ani în grupa I de munca si 10 ani necontributivi contestând si anumite greseli de calcul pentru anii 1953 – 1984, nefiind valorificate adeverintele nr. 1695 din 18.03.2005 si nr. 61/6141/29.11.2004, care au fost depuse la Casa judeteana de Pensii .
Prin întâmpinarea formulata, pârâta Casa Judeteana de Pensii a solicitat respingerea actiunii ca nefondata, motivat de faptul ca stagiul complet de cotizare de 20 ani nu poate fi utilizat la determinarea punctajului mediu anual al contestatorului întrucât, pe de o parte, Legea nr. 3/1977 nu prevede conditia acestei vechimi integrale ci a vechimii de 30 de ani, iar pe de alta parte, HG nr. 267/1990 a intrat în vigoare ulterior înscrierii la pensie a contestatorului si nu produce efecte retroactive.
Tribunalul Suceava, prin sentinta civila nr. 1379 din 1.09.2008, a respins ca nefondata actiunea reclamantului.
Prin considerentele sentintei, Tribunalul Suceava a retinut ca reclamantul a fost înscris la pensie pentru limita de vârsta, conform deciziei nr. 25.590/30.12.1983 în baza dispozitiilor Legii nr. 3/1977, iar conform art. 8 din Legea nr. 3/1977, vechimea necesara deschiderii dreptului la pensie era de 25 de ani pentru femei si 30 de ani pentru barbati iar art. 14 se refera la beneficiul sporului de vechime în munca si la reducerea vârstei de pensionare, dar nu reprezinta o exceptie de la art. 8 al legii mentionate.
S-a retinut ca HG nr. 267/1990, a stabilit ca, începând cu data de 1.02.1990, conditiile specifice privind vechimea necesara deschiderii dreptului la pensie pentru persoanele care si-au desfasurat activitatea în industria miniera.
S-a mai retinut ca reclamantul a fost pensionat conform Legii nr. 3/1977, deci ulterior HG nr. 267/1990 ale caror prevederi nu au caracter retroactiv, astfel încât la recalcularea drepturilor de pensie au fost corect aplicate dispozitiile HG nr. 1550/2004 si OUG nr. 4/2005, prin luarea în calcul a unui stagiu complet de cotizare de 30 de ani, conform Legii nr. 3/1977 pentru determinarea punctajului mediu anual.
Împotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamantul criticând-o pentru nelegalitate.
În motivarea recursului reclamantul a sustinut ca a fost pensionat în baza Legii nr. 3/1977, care prin art. 14 prevede un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, situatie recunoscuta si prin normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 , sustinând aplicarea gresita a dispozitiilor art. 2 alin. 3 din HG nr. 1558/2004 si a OUG nr. 4/2005, sustinând ca Hotarârea nr.267/1990 a fost data în aplicarea Legii nr. 3/1977, în vigoare pâna la data de 1.04.2001.
Totodata a sustinut ca la calculul drepturilor de pensie nu au fost luate în calcul toate perioadele de activitate, conform precizarilor formulate, respectiv a activitatii de deputat în cadrul Marii Adunari Nationale.
Recursul, nemotivat în drept dar care poate fi încadrat în dispozitiile art. 304 pct. 9 este întemeiat pentru urmatoarele considerente:
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului rezulta ca, prin actiunea reclamantului astfel cum a fost precizata, acesta a solicitat obligarea pârâtei Casa Judeteana de Pensii la reevaluarea drepturilor de pensie începând cu anul 2005, dar si rectificarea greselilor de calcul pentru anii 1953 si 1984, sustinând ca a constatat în ultimele decizii greseli de calcul nerectificate, motiv pentru care a fost diminuat punctajul anual.
Prin precizarile formulate contestatorul s-a declarat nemultumit si de nesolutionarea sesizarilor adresate pârâtei la data de 9.11.2007 si 6.03.2008, respectiv de masura diminuarii pensiei prin anularea unor perioade valorificate si neaplicarea dispozitiilor stabilite prin Normele tehnice nr. 5388/2004.
Fata de aceste sustineri, instanta de fond a solicitat unitatii pârâte sa depuna ultimele decizii emise în favoarea reclamantului si buletinele de calcul aferente fara a solicita însa contestatorului sa precizeze în concret care anume decizie întelege sa o conteste, care sunt adeverintele nevalorificate.
În acest context la dosar au fost depuse mai multe decizii de recalculare a drepturilor de pensie precum si buletinele de calcul aferente dar care contin date contradictorii.
Astfel, la filele 43-45 dosar a fost depusa decizia nr. 66724 din 12.11.2007, dar aceasta data este modificata, în realitate fiind emisa la 1.12.2005, în cuprinsul acesteia facându-se referire la situatia pensiei la data de 30.06.2005, în sensul ca s-a avut în vedere un stagiu de cotizare de 42 ani si 28 zile si fiind determinat un punctaj mediu anual pentru titular de 1,80891 puncte, buletinul de calcul aferent privind decizia nr. 66724 fiind întocmit la 1.12.2005.
Prin decizia nr. 66724, fara data de emitere, existenta la fila 52 dosar, este stabilit în favoarea reclamantului un punctaj mediu anual în urma recalcularii de 1,86566 si o pensie de 740 lei, începând cu data de 1.07.2007, buletinul de calcul anexat având ca data a evaluarii 30.07.2008.
Aceeasi unitate intimata a depus la dosar si decizia nr. 66724 din 10.07.2008, prezentând stersaturi si adaugiri, buletinul de calcul si decizia fiind emisa în realitate la 1.12.2005, prin care se stabileste un punctaj mediu anual de 1,83194 puncte cu mentinerea dreptului de pensie de 5960572 lei.
Ori în conditiile în care obiectul litigiului nu a fost clarificat, în sensul de a preciza care anume decizii de recalculare a dreptului de pensie este contestata iar deciziile prezentate la dosar de unitatea intimata prezenta inadvertentele specificate, se constata ca aceste probleme trebuie clarificate de instanta de fond.
Constatându-se ca fondul cauzei nu a fost cercetat, în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ., recursul a fost admis cu consecinta casarii sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

Tags: