Top

DECIZIA DE PENSIONARE. CONTESTATIE. PROBATORIU. NECERCETAREA FONDULUI CAUZEI. CONSECINTE

Prin sentinta nr. 358 din 9 mai 2005 a Tribunalului Suceava – Sectia civila, s-a admis actiunea reclamantului V.N., in contradictoriu cu parata C.J.P. Suceava si a modificat decizia nr. 204494/13.08.2004 emisa de parata, in sensul ca a obligat parata sa plateasca reclamantului o pensie lunara de 5.927.289 lei in loc de 4.256.556 lei, conform raportului de expertiza efectuat in cauza.

Din examinarea recursurilor declarate impotriva sus-mentionatei sentinte atat de reclamant, cat si de parata, curtea a retinut urmatoarele:

Din actele dosarului, s-a constatat ca la termenul de judecata din 9 mai 2005 (termen la care s-a pronuntat sentinta recurata), reclamantul a depus la dosar o serie de acte, respectiv adeverintele nr. 2113/15.04.2005 si nr. 405/15.04.2005, utile si pertinente in vederea solutionarii corecte a cauzei, probe care au fost obtinute de acesta in timpul solutionarii cauzei in fata primei instante, solicitand in acest sens proba cu un supliment la raportul de expertiza.

Cu toate acestea, contrar prevederilor art. 129 din Codul de procedura civila, instanta de fond a respins, fara motivare, proba cu efectuarea unui supliment de expertiza in cauza.

S-a mai constatat ca instanta de fond si-a motivat solutia in exclusivitate pe concluziile raportului de expertiza, fara a inlatura motivat sustinerile paratei din intampinarea depusa la dosar.

Procedand astfel, instanta de fond a solutionat cauza fara a cerceta fondul cauzei, asa incat, curtea, avand in vedere prev. de art. 312 alin. 2 rap. la art. 312 alin. 5 Cod procedura civila, a admis recursurile declarate de reclamantul V.N. si paratul C.J.P. Suceava impotriva sentintei nr. 358/9.05.2005 a Tribunalului Suceava – Sectia civila, sentinta pe care a casat-o, cu trimiterea cauzei, pentru rejudecare, la aceeasi instanta.

(Decizia nr. 927/13.12.2005 a Curtii de Apel Suceava – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale).

Etichete: