Top

Inadmisibilitatea recursului declarat impotriva unei decizii din apel pronuntata dupa admiterea recursului si casarea cu retinere pentru rejudecarea apelului .

Prin decizia nr.2759 din 20 decembrie 2002, Tribunalul Suceava a respins ca nefondate apelurile declarate reclamanti si parati, retinand ca prin sentinta apelata s-a rezolvat succesiunea dupa autorul comun, masa succesorala fiind stabilita conform actelor de proprietate si raportului de expertiza topo, neadministrandu-se alte probe care sa conduca la existenta altui pasiv succesoral decat cel retinut de prima instanta.

Impotriva deciziei au declarat recurs paratii, recurs ce a fost admis prin decizia civila nr.2486 din 30 septembrie 2003 a Curtii de Apel Suceava, casandu-se decizia atacata. Cauza a fost retinuta pentru rejudecarea apelurilor, intrucat decizia tribunalului nu cuprinde motivele ce au fost avute in vedere la solutionarea cauzei. pentru a da posibilitatea instantei de control judiciar sa verifice legalitatea si temeinicia solutiei. De asemenea, desi s-au incuviintat si administrat probe, nu s-a facut referire la acestea in considerentele deciziei, nepunandu-se de asemenea in discutie necesitatea prelungirii probatoriului in vederea verificarii sustinerilor partilor.

Curtea de Apel Suceava, sectia civila, prin decizia nr.152 din 19 decembrie 2003, a respins, ca nefondate, apelurile.

Impotriva acestei decizii au declarat recurs paratii, criticand-o ca fiind nelegala si netemeinica.

Recursul a fost respins ca inadmisibil pentru urmatoarele considerente.

Conform art.312 (4) Cod procedura civila, cu modificarile ulterioare,in caz de casare, curtea de apel rejudeca in fond, fie la termenul cand a avut loc admiterea recursului, situatie in care se pronunta o singura decizie, fie la un termen stabilit in acest scop.

In ambele ipostaze, chiar daca pricina se rejudeca in fond, curtea isi pastreaza caracterul unei instante de recurs si pronunta o decizie irevocabila, fiind lipsita de relevanta imprejurarea ca s-a stabilit alt termen pentru rejudecare.

Asa fiind, chiar daca instanta a solutionat cauza in complet de doi judecatori si a indicat ca hotararea poate fi recurata, in realitate hotararea este irevocabila, iar recursul – inadmisibil.

Cum pe calea recursului nu pot fi remediate deficientele deciziei atacate si, in considerarea celor de mai sus, recursul a fost respins, ca inadmisibil, in baza dispozitiilor art.312 (1) Cod procedura civila.

Etichete: