Top

ACTUALIZAREA CUANTUMULUI DREPTURILOR SALARIALE OBTINUTE PRIN HOTARARE JUDECATOREASCA DEFINITIVA. AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT. INCIDENTA IN CAUZA A PREVEDERILOR ART. 3712 ALIN. 3 DIN CODUL DE PROCEDURA CIVILA

Prin actiunea adresata Tribunalului Suceava – Sectia civila si inregistrata la data de 10.06.2005 reclamantii A.I si altii au chemat in judecata paratii Tribunalul Suceava si Ministerul Justitiei Bucuresti pentru a se dispune reactualizarea pana la plata efectiva a drepturilor salariale ce li se cuvin, stabilite prin sentinta nr. 216/31.03.2003 a Tribunalului Suceava – Sectia civila.

In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca prin sentinta civila citata, paratii au fost obligati sa le plateasca diferentele de salariu cuvenite pe perioada 1.01.2002 – 31.12.2002 si in continuare pana la zi, corespunzatoare valorii de referinta sectoriala prevazuta de Legea nr. 216/2000, respectiv 1.515.280 lei, la care se adauga si indexarile de 8% incepand cu 1.01.2002 si 12% incepand cu 1.10.2002.

Prin sentinta nr. 504/27.06.2005 a Tribunalului Suceava – sectia civila, s-a admis actiunea reclamantilor astfel cum a fost formulata, retinand incidenta in cauza a prevederilor art. 161 alin. 4 din Codul muncii.

Analizand recursul declarat in cauza de paratul Ministerul Justitiei, curtea a retinut urmatoarele:

Potrivit sentintei nr. 216/31.03.2002 a Tribunalului Suceava – Sectia civila, paratul Ministerul Justitiei a mai fost obligat o data sa le plateasca reclamantilor diferentele salariale pretinse pe anul 2002, asa incat, in raport de prevederile art. 1201 din Codul civil reclamantii nu mai pot formula ulterior o noua actiune impotriva aceluiasi parat avand acelasi obiect si intemeiat pe aceeasi cauza.

S-a mai retinut ca imprejurarea ca paratul nu ar fi executat de buna voie obligatia stabilita prin titlul executoriu nu-i indreptateste pe reclamanti sa promoveze o noua actiune, ci au posibilitatea executarii silite a titlului, inclusiv sub aspectul reactualizarii sumelor respective, in cauza fiind incidente prevederile art. 3712 alin. 3 din Codul de procedura civila.

Potrivit acestui text normativ „daca titlul executoriu contine suficiente criterii in functie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligatiei stabilite in bani, indiferent de natura ei se va proceda si la actualizarea ei. (….)”.

Fata de cele de mai sus, curtea, prin decizia nr. 609/13.10.2005, avand in vedere prevederile art. 312 alin. 1 rap. la art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, a admis recursul declarat de paratul Ministerul Justitiei impotriva sentintei nr. 504/27.06.2005 a Tribunalului Suceava – Sectia civila, sentinta pe care a modificat-o in sensul respingerii actiunii reclamantilor, in cauza fiind data puterea lucrului judecat.

Etichete: