Top

INCHEIERE CAMERA DE CONTURI. RECURS. CALITATE PROCESUALA. TERMEN.

Prin sentinta nr. 288 din 12 mai 2005 Tribunalul Suceava – sectia comerciala si de contencios administrativ a admis sesizarea dispusa de Camera de Conturi – Directia de control Financiar Ulterior Suceava si a obligat paratul P.G. la plata sumei de 25.958.155 lei reprezentand cheltuieli convorbiri telefonice.

Pentru a hotari astfel s-a retinut ca din intregul material probator administrat se constata ca se confirma situatia de fapt expusa in sesizarea Curtii de Conturi Suceava iar apararile persoanei raspunzatoare – primarul comunei „P” nu au fost dovedite.

Impotriva sentintei au declarat recurs Camera de Conturi Judeteana Suceava – Directia de Control financiar Ulterior Extern, reprezentata prin director H.I. si paratul P.G., care au criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Curtea a invocat din oficiu exceptia inadmisibilitatii recursului declarat de Camera de Conturi Judeteana Suceava, precum si exceptia tardivitatii declararii recursului de catre persoana raspunzatoare P.G.

Potrivit disp. art. 82 (2) din Lg.94/1992 republicata, atat actul de sesizare al instantei cat si declararea cailor de atac impotriva hotararilor instantelor sunt de competenta exclusiva a procurorului financiar.

Pe cale de consecinta, recursul declarat de Camera de Conturi Judeteana Suceava a fost respins ca inadmisibil.

Referitor la recursul declarat de P.G. este de retinut ca hotararea recurata a fost comunicata acestuia la data de 25 octombrie 2005, iar recursul a fost declarat la 8 nov. 2005, deci peste termenul de 5 zile prevazut de art. 95 al.5 din Lg.94/1992.

In atare situatie recursul declarat de persoana raspunzatoare a fost respins ca tardiv formulat.

(Decizia nr. 2444 din 15 decembrie 2005)

Etichete: