Top

RECURS DECLARAT DE CAMERA DE CONTURI. INADMISIBILITATE.

II. CONTENCIOS ADMINISTRATIV

1. RECURS DECLARAT DE CAMERA DE CONTURI. INADMISIBILITATE.

Prin incheierea I 20 din 30 septembrie 2002 Camera de Conturi Suceava a solicitat colegiului jurisdictional stabilirea raspunderii juridice in sarcina salariatilor de la Primaria V.D. pentru diferite sume, reprezentand obligatii, venituri si majorari de intarziere.

Tribunalul Suceava – sectia comerciala si de contencios administrativ prin sentinta nr. 138 din 23 ianuarie 2004 a respins sesizarea formulata de Curtea de Conturi, retinand in esenta ca parte din sume au fost recuperate, iar altele sunt prescrise.

Impotriva sentintei a declarat recurs Camera de Conturi Suceava – Directia de Control Financiar Ulterior Extern,criticand-o pentru nelegalitate.

Motivele invocate pe fondul cauzei,cu trimitere la disp. art. 304 pct.9 Cod proc. civila nu au fost analizate, avand in vedere exceptia lipsei calitatii procesuale a Directiei de Control Financiar Ulterior din cadrul Camerei Judetene de Conturi Suceava de a declara recurs.

Conform art. 100 din Legea nr.94/92 republicata cu privire la reorganizarea si functionarea Curtii de Conturi, procurorul financiar exercita in conditiile legii caile de atac ordinare si extraordinare, precum si calea ordinara a recursului jurisdictional impotriva incheierilor colegiilor jurisdictionale.

Directia de Control Financiar Ulterior face parte potrivit art. 13 din legea Curtii de Conturi din compartimentul de control financiar si nu din colegiul jurisdictional,deci aceasta directie nu are atributii jurisdictionale si nici calitate procesuala de a declara recurs impotriva sentintei tribunalului.

Cum procurorul financiar,conform art.97 din Legea nr. 94/92 investeste cu act de sesizare colegiul jurisdictional cu privire la faptele si persoanele asupra carora este sesizat de organele de control ale curtii de conturi, principiul simetriei juridice duce la ideea ca si recursul declarat impotriva sentintei este atributul exclusiv al acestuia.

Pe cale de consecinta, s-a respins ca inadmisibil recursul declarat de Camera de Conturi Suceava – Directia de Control Financiar Ulterior Extern ca fiind promovat de o persoana fara calitate procesuala.

(Decizia nr. 924 din 9 iunie 2005)

Etichete: