Top

Dreptul muncii şi securităţii sociale. Litigiu de asigurări sociale. Stagiu de cotizare. Luarea în considerare a unei perioade ca fiind lucrată în grupa a-II-a de muncă. Condiţii.

Dreptul muncii şi securităţii sociale. Litigiu de asigurări sociale. Stagiu de cotizare. Luarea în considerare a unei perioade ca fiind lucrată în grupa a-II-a de muncă. Condiţii.

Art. 82 din Legea 19/2000, art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO.

Casa Judeţeană de Pensii verifică doar dacă în raport de înscrierile făcute în carnetul de muncă contestatorul îndeplineşte sau nu condiţiile de vârstă pentru pensionare. Atâta timp cât menţiunile din carnetul de muncă nu sunt radiate ca fiind nelegale sau să fie corectate, neluarea lor în calcul apar ca fiind nelegale.

Curţii de Apel Bacău – Secţia civilă, cauze minori, familie, asigurări sociale

Decizia civilă nr. 61/25.01.2010

Asupra recursului de faţă reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1035/13.11.2009 pronunţată de T. Nţ în dosarul nr. 17/103/2009 s-a admis contestaţia formulată de contestatorul N.V.A. împotriva deciziei nr. 239276/29.05.2009 emisă de intimata C. Jud. P. Nţ.

A fost anulată decizia contestată şi obligată intimata la emiterea unei noi decizii de pensionare cu luarea în calcul şi a perioadei 17.07.1998 – 01.04.2001 ca fiind lucrată în grupa a-II-a de muncă.

Examinând recursul în raport de motivele invocate, de actele şi lucrările dosarului şi faţă de dispoziţiile art.304, 3041, 312 Cod procedură civilă Curtea a constatat că acesta este nefondat pentru următoarele considerente.

Prin cererea nr. 3879/07.04.2009 contestatorul a solicitat reanalizarea dosarului de pensie, sub aspectul grupei de muncă, fapt ce a determinat emiterea de către C. Jud. P. Nţ a deciziei privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă nr. 239276/29.05.2009 rezultând un stagiu total de cotizare realizat de 43 de ani, 4 luni şi 9 zile din care:

– 1 an, 6 luni şi 12 zile – în grupa I de muncă;

– 21 ani, 1 lună şi 10 zile – în grupa II de muncă;

– 13 ani, 7 luni şi 26 zile – în condiţii normale de muncă;

– 1 an, 3 luni şi 21 zile – stagiu asimilat( stagiu militar).

Critica recurentei a vizat luarea în considerare a activităţii desfăşurate în perioada 17.07.1998 -01.04.2001 ca fiind lucrată în grupa a Ii-a de muncă .

Potrivit art.82 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, stabilirea şi plata pensiei se face pe baza actelor pe care partea este obligată să le prezinte, Carnetul de muncă.

Ori, în extrasul după carnetul de muncă al intimatului-contestator la poziţia 91 ( fila 22 dosar fond) se menţionează că „ în perioada 01.02.1996 – 01.04.2001 a lucrat în grupa a-II-a de muncă conform Ordinului 50, anexa 2 punctul 4 8″, menţiune vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Faţă de situaţia de fapt confirmată de actele oficiale de la dosar, s-a apreciat că este inadmisibil a fi contestat la această dată legalitatea încadrării intimatului-contestator în grupa a Ii-a de muncă, recurenta având doar de verificat dacă în raport de înscrierile făcute în carnetul de muncă intimatul îndeplineşte sau nu condiţiile de vârstă pentru pensionare.

Acesta a dobândit dreptul de a se lua în considerare perioada cât a lucrat în grupa a II-a de muncă privind plata contribuţiei pentru pensie, conform legislaţiei în vigoare.

Contribuţia la bugetul de asigurări sociale dă naştere potrivit practicii C.E.D.O. unui drept de proprietate la o fracţiune din patrimoniul astfel constituit, iar modul de soluţionare a cererii de pensionare constituie în acest context o încălcare a prevederilor art. 1 din Protocolul nr.l la C.E.D.O..

Pentru considerentele sus-arătate, nemaifiind alte motive care să poată fi invocate din oficiu, în baza art.312 Cod procedură civilă a fost respins ca nefondat recursul.

Etichete: