Top

Art. 2781 Cod procedură penală. Obligaţiile procurorului în situaţia admiterii plângerii, desfiinţării rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale şi restituirii cauzei la parchet în vederea începerii urmăririi penale.

Potrivit art. 2781 alin.8 lit. b Cod procedură penală judecătorul poate admite plângerea, să desfiinţeze rezoluţia sau ordonanţa atacată şi să trimită cauza procurorului în vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale, fiind obligat să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele şi împrejurările ce urmează a fi constatate şi prin care anume mijloace de probă.

Procurorul este obligat ca, după reprimirea dosarului să se conformeze indicaţilor primite prin sentinţă, nesocotirea acestora având drept consecinţă desfiinţarea rezoluţiei date în acest mod.

Prin plângerea adresată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava petenta S.S. a solicitat efectuarea de cercetări faţă de notarul public P.T. pentru săvârşirea a 5 infracţiuni de fals intelectual.

Prin rezoluţie dată în cauză, procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale în temeiul dispoziţiilor art. 10 lit. d Cod procedură penală.

Împotriva acestei rezoluţii petenta a formulat plângere, în conformitate cu prevederile art. 2781 Cod procedură penală, care a fost admisă prin sentinţa penală nr. 26 din 15.11.2004 a Curţii de Apel Suceava, rămasă definitivă prin d.p. nr. 944 din 9.02.2005 a Î.C.C.J., dispunându-se desfiinţarea rezoluţiei procurorului şi trimiterea cauzei la parchet în vederea urmăririi penale.

S-a arătat, printre altele, că se impune, pentru verificarea veridicităţii celor consemnate în cuprinsul actelor notariale, lămurirea condiţiilor şi împrejurărilor în care au fost întocmite actele în discuţie.

După reprimirea dosarului procurorul a procedat la reaudierea notarului public şi a petentei, şi a dispus din nou neînceperea urmăririi penale, de astă dată în temeiul dispoziţiilor art. 10 lit. a Cod procedură penală, în loc de art. 10 lit. d Cod procedură penală, cum se procedase în primul ciclu procesual.

Împotriva acestei soluţii petenta a formulat din nou plângere, care a fost admisă prin s.p. nr.21/2006, cauza fiind trimisă din nou procurorului în vederea începerii urmăririi penale.

S-a reţinut că procurorul nu s-a conformat dispoziţiilor judecătorului, cuprinse în sentinţa prin care dosarul a fost retrimis în vederea începerii urmăririi penale, procedând, doar pe baza precizărilor, incomplete, făcute de notarul public şi a actelor premergătoare efectuate anterior în cauză, neînceperea urmăririi penale, aşa cum se procedase şi în primul ciclu procesual.

Etichete: