Top

Plangere impotriva rezolutiei procurorului

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului – sentinţa penală nr. 77/01.03.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin Rezoluţia din data de 14.08.2009 dată în dosarul nr. 619/P/2009, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a confirmat neînceperea urmăririi penale faţă de MGM, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prev. de art. 217 alin. 1 Cod penal.

Plângerea formulată împotriva rezoluţiei de mai sus a fost respinsă prin Rezoluţia nr. 293/II/2/2009 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, reţinându-se că între MGM şi SA există de mai mult timp litigii privind dreptul la succesiune, acestea fiind şi vecine, iar gardul în litigiu a fost înlocuit de prima pe acelaşi amplasament, întrucât aceasta deţine pensiune, iar vechiul gard era deteriorat, putred.

Împotriva măsurilor dispuse de procuror a formulat plângere SA, solicitând în temeiul art. 278 ind.1 pct.8 lit. b cod proc. penală, desfiinţarea celor două rezoluţii şi trimiterea dosarului la parchet în vederea completării probatoriului şi începerii urmăririi penale faţă de intimată.

A susţinut petenta că în cursul lunii aprilie 2009, intimata, fără consimţământul său, a demolat şi distrus mai multe plase din gardul despărţitor al celor două proprietăţi, ocazie cu care a sesizat telefonic organele de poliţie, care s-au deplasat la faţa locului, au încheiat un proces verbal, au făcut fotografii şi fără a se administra probe, atât organele de cercetare penală cât şi procurorul au constatat că nu este cazul începerii urmăririi penale, reţinând doar simpla declaraţie a făptuitoarei, care a susţinut că a demolat gardul despărţitor pentru a construi altul „mai bun şi mai trainic”, astfel încât prin fapta comisă nu s-a urmărit distrugerea gardului.

Petenta a precizat că nu s-a dorit refacerea gardului distrus, ci doar unirea proprietăţii sale cu cea a intimatei, astfel încât din aprilie 2009 şi până în prezent nu s-a refăcut nici un metru de gard, iar lemnul rezultat din demolare a fost

folosit pentru foc de către intimată, astfel încât aceasta trebuie să răspundă în faţa legii.

Prin sentinţa penală nr. 77/01.03.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a admis plângerea şi în temeiul art.278 ind.1 alin.8 lit. b Cod procedură penală, s-a desfiinţat Rezoluţia nr. 293/II/2/2009 emisă de prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc şi Rezoluţia din dosarul 619/P/2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc şi s-a trimis cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale faţă de MGM, pentru săvârşirea infracţiunilor de distrugere prev. de art. 217 alin. 1 Cod penal şi tulburare de posesie prev. de art. 220 Cod penal.

Instanţa reţine că SA şi MGM sunt moştenitoare ale defunctului SV, iar între cele două părţi există de o perioadă de timp litigii privind dreptul de succesiune după soţul părţii vătămate – SV, care este şi tatăl intimatei, acestea având şi proprietăţile învecinate.

Deşi la dosarul cauzei există un proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşe foto din care rezultă că o porţiune din gardul despărţitor lipseşte, concluzia organelor de cercetare penală a fost aceea că intenţia lui MGM nu a fost cea de a distruge gardul, el fiind înlocuit pe acelaşi amplasament, întrucât cel vechi era deteriorat.

Cu toate acestea, la dosarul de cercetare penală nu există nici o dovadă cum că acea porţiune de gard a fost înlocuită, petenta SA susţinând că nu s-a refăcut nici o porţiune de gard, iar la solicitarea instanţei ca intimata să prezinte planşe foto din care să rezulte că acest gard a fost refăcut, s-a susţinut în notele de concluzii că în prezent acesta a fost dărâmat de către petentă.

De asemenea, deşi situaţia de fapt, adică lipsa unei porţiuni din gard a fost constatată chiar de către organele de cercetare penală, concluziile acestora privind condiţiile concrete în care plasele de gard au fost înlăturate sau intenţia intimatei, se bazează exclusiv pe declaraţia acesteia, care a susţinut că a vrut să refacă gardul, nefiind administrată sub acest aspect nici o probă.

În consecinţă instanţa apreciază că se impune trimiterea cauzei parchetului în vederea completării probatoriului administrat, prin audierea de martori, inclusiv a tânărului care a înlăturat gardul, în scopul de a se verifica condiţiile în care gardul a fost demolat, respectiv dacă acesta a fost distrus ca urmare a inundaţiilor sau înlăturat la solicitarea lui MGM.

De asemenea, se va efectua o cercetare la faţa locului pentru a se constata dacă vechiul gard a fost sau nu refăcut, efectuându-se planşe foto şi prin audiere de martori, se vor verifica şi susţinerile lui MGM cum că după ce a fost refăcut,

gardul a fost din nou demolat, urmând a fi reaudiate părţile şi martorii care au cunoştinţă de aceste aspecte.

Având în vedere că litigiile dintre părţi vizează şi terenuri, se vor verifica susţinerile petentei privind ocuparea de către MGM a suprafeţei de 3 prăjini dobândită prin cumpărare de la CA, întrucât în cauză nu s-a pronunţat nici o soluţie raportat la plângerea penală formulată împotriva lui MGM pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie prev. de art. 220 Cod penal.

Tags: