Top

Plângere rezoluţie procuror . Tardivitate

Prin sentinţa penală nr. 3723 din 03.12.2009 a Judecătoriei Iaşi s-a dispus, în baza dispoziţiilor art. 278 ind. 1 alin 8 lit. a ) Cod procedură penală respingerea ca tardivă a plângerii formulate de către petenta G.R. împotriva ordonanţei Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi dată la data de 04.05.2009 în dosarul nr.6785/P/2008, menţinuta prin rezoluţia nr.2851/II/2/2009 din 21.07.2009 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a petentei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „ distrugere” prev. şi ped. de art. 217 alin. 1 Cod penal şi aplicarea sancţiunii administrative a amenzii în cuantum de 200 lei .
Pentru a dispune astfel s-a reţinut următoarele:
Prin rezoluţia din 23.07.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi dată în dosarul nr. 6785/P/2008 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de G.R. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „distrugere” prev. şi ped. de art. 217 alin 1 Cod penal .
Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi dată la data de 04.05.2009 în dosarul nr.6785/P/2008 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a petentei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „ distrugere” prev. şi ped. de art. 217 alin 1 Cod penal şi aplicarea sancţiunii administrative a amenzii în cuantum de 200 lei, reţinându-se doar că fapta petentei nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni având în vedere împrejurările comiterii faptei, persoana petentei, care nu este cunoscută cu antecedente penale.
Petenta a fost nemulţumită de soluţia dată şi a formulat plângere la prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi la data de 18.06.2009 aşa cum rezultă din copia plângerii ataşată la dosarul cauzei .
Prin rezoluţia nr.2851/II/2/2009 din 21.07.2009 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a plângerii, apreciindu-se că soluţia dată de procuror este temeinică şi legală.
Analizând plângerea formulată în cauza de faţă de către petentă sub aspectul respectării termenului legal de introducere a acesteia, instanţa constată că nu a fost respectat termenul de 20 de zile prevăzut de art. 2781 Cod procedură penală pentru introducerea plângerii la instanţa de judecată, după respingere acesteia făcute conform art. 275-278 Cod procedură penală .
Potrivit art. 2781 Cod procedură penală „după respingerea plângerii făcute conform art. 275–278 împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza în primă instanţă.”
Potrivit alin 2 al aceluiaşi articol „în cazul în care prim procurorul parchetului nu a soluţionat plângerea în termenul de 20 de zile prevăzut de art 277 Cod procedură penală, termenul de la alin 1 curge de la data expirării termenului iniţial de 20 de zile .
Astfel, instanţa reţine că petenta a formulat în termen legal plângere la prim procuror, respectiv la data de 18.06.2009 , împrejurare reţinută şi de prim procuror .
Întrucât prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi nu a soluţionat plângerea în termen de 20 de zile (a soluţionat-o la data de 21.07.2009) petenta avea posibilitatea de a formula plângere la instanţa de judecată , conform art. 2781 alin 2 cod procedură penală în termen de 20 de zile de la expirarea termenului iniţial de 20 de zile (calculat de la data introducerii plângerii la prim –procuror, respectiv 18.06.2009), termen ce nu a fost respectat, petenta formulând plângere la instanţa cu mult peste expirarea celor doua termene succesive, respectiv la data de 14.08.2009.
Faţă de aceste considerente , în baza art. 2781 alin 8 lit. a ) Cod procedură penală va respinge ca tardivă plângerea formulată de către petentă.

Etichete: