Top

Acordarea protecţiei speciale tânărului care a împlinit 18 ani şi se află în continuarea studiilor .

Prin cererea adresată Tribunalului Botoşani , reclamanta D.G.A.S.P.C. Botoşani a solicitat în contradictoriu cu pârâţii P.M. , Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei D. şi D.G.A.S.P.C. Iaşi instituirea măsurii de plasament pentru numita C.C. într-un centru de plasament de pe raza judeţului Iaşi .

S-a arătat în motivare că tânăra C.L. provine dintr-o relaţie de uniune consensuală şi mai are o soră care beneficiază de măsura plasamentului la un asistent maternal profesionist . Datorită unor neînţelegeri părinţii lor s-au separat în anul 1987 iar mama a părăsit domiciliul împreună cu cele două fiice solicitând o măsură de protecţie specială .

Tatăl numitei C.L. a decedat din 2001 iar mama locuieşte pe raza judeţului Iaşi unde întreţine o relaţie de uniune consensuală cu numitul B.O. cu care mai are doi copii .

Tribunalul Botoşani , prin sentinţa civilă nr. 324 din 16.03.2007 a admis acţiunea reclamantei şi a dispus instituirea plasamentului pentru numita C.L. într-un centru de pe raza judeţului Iaşi , exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti revenind Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi .

Recursul D.G.A.S.P.C. Iaşi a fost respins ca nefondat prin decizia civilă nr. 91/8.08.2007 a Curţii de Apel Suceava .

Pentru a hotărî astfel instanţa de recurs a reţinut că interesul tinerei de a se afla în apropierea mamei este de necontestat .

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani a depus la dosar întâmpinare, arătând că dispoziţiile art.60 din Legea nr.272/2004 prevăd facilitarea posibilităţii întreţinerii legăturilor părinţi – copii, realizabilă prin apropierea domiciliilor acestora.

Mai mult, tânăra a înţeles necesitatea formării profesionale în scopul unei bune integrări sociale, dorind să-şi continue studiile într-o formă similară de învăţământ.

Mama minorei şi concubinul acesteia au depus la dosar un memoriu în care au arătat că nu au posibilităţile materiale necesare întreţinerii acesteia, însă sunt de acord ca tânăra să-i viziteze pentru a menţine legătura cu mama sa.

Interesul tinerei de a se afla în apropierea mamei este astfel de necontestat, în favoarea acestui deziderat fiind şi textul art.60 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, dispoziţie legală care poate fi respectată numai prin instituirea unei măsuri de plasament într-un centru pe raza judeţului Iaşi.

Pe parcursul soluţionării cauzei, tânăra C.L.a împlinit vârsta de 18 ani, dobândind astfel capacitate deplină de exerciţiu. În această situaţie devin incidente dispoziţiile art.51 alin.2 din Legea nr.272/2004 care prevăd că, la cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, protecţia specială se acordă pe toată durata studiilor, fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. Alineatul 3 al aceluiaşi articol instituie obligativitatea instituţiilor de protecţie prevăzută de această lege de a oferi, la cererea tânărului, protecţie specială pe o perioadă de până la 2 ani, în scopul facilitării integrării sale sociale.

Deoarece minora a împlinit între timp vârsta majoratului şi nu a absolvit decât 10 clase, s-a impus exprimarea de către aceasta a acordului cu privire la demersurile de transfer şi de menţinere a instituţionalizării iniţiate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, în acest sens existând la dosar declaraţia tinerei .

Faţă de situaţia concretă în care se află tânăra, de dorinţa acesteia de a continua studiile şi de a fi mai aproape de domiciliul mamei, care, deşi doreşte menţinerea unei relaţii apropiate nu-i poate oferi întreţinerea de care are nevoie, instanţa a apreciat că se impune instituirea măsurii plasamentului într-un centru de pe raza judeţului Iaşi.

Etichete: