Top

Modificare măsură plasament (2)

TRIBUNALUL TULCEA
Dosar nr. 121/88/2009
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Sentinţa civilă Nr. 198
Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 121/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TULCEA a solicitat modificarea măsurii de plasament pentru minorul AI , de la Centrul de plasament „Speranţa” Tulcea la S.A.S.T. Tulcea.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută. Este părăsit de părinţi, fiind lăsat în grija mătuşii materne AV din com. M, jud. Tulcea. Mama întreţinea relaţii de concubinaj cu diferite persoane, iar tatăl muncea ocazional. Prin Hotărârea nr. 1140/2000, se stabileşte măsura de plasament la mătuşa maternă, AV. După o perioadă de timp, mama a cerut reintegrarea copilului în familie, motivând faptul că şi-a cumpărat o casă în satul P…., jud. Tulcea şi dispune de condiţii pentru creşterea, educarea şi îngrijirea minorului. Prin Hotărârea nr. 859/2003, copilul este reintegrat în familie. Cu toate că mama a promis că îi va asigura minorului toate condiţiile necesare unei bune dezvoltări, aceasta nu şi-a preschimbat comportamentul şi vechile obiceiuri, întreţinând în continuare relaţii cu diferiţi bărbaţi. Din anul 2007, conform S.C. 1987/2007, minorul se află în plasament la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea. De când se află în centru, nu a fost vizitat de nici o rudă până la gradul IV. Mama minorului este plecată în Italia la muncă.

In dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar în xerocopie următoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosocială a copilului, ancheta socială a D.G.A.S.P.C. Tulcea; plan individual de protecţie; raport de evaluare trimestrială, S.C. nr. 1987/2007, certificat naştere AI , Hotărârea nr. 1140/2000, Hotărârea nr. 859/2003, C.I. GN, certificat deces AS.

Examinând cererea, instanţa reţine că minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută, că tatăl este decedat iar mama este plecată la muncă în Italia. Se mai reţine că mama minorului nu a asigurat minorului toate condiţiile necesare unei bune dezvoltări, minorul aflându-se în plasament la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea.

Conform art. 68 şi art. 69 din Legea nr. 272/2004, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, dispuse de comisia pentru protecţia copilului sau de instanţa judecătorească, trebuie verificate trimestrial de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, care are obligaţia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii şi care întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit.

În situaţia în care se constată, pe baza acestui raport, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească.

Din aceste considerente, instanţa urmează a dispune modificarea măsurii de plasament pentru minorul ….., de la Centrul de plasament „Speranţa” Tulcea la S.A.S.T. Tulcea.

Etichete: ,