Top

Contestaţie în anulare. Necitare mandatar. Nulitate acte de procedură.

Prin sentinţa nr.95 din 6 martie 2007, judecătorul sindic de la Tribunalul Suceava a respins cererea de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului debitoarei SC „A.C.” SRL Suceava, P.C.

Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reţinut că prin rezoluţia nr.18415 din 11.12.2002 a judecătorului delegat de la ORC Suceava, activitatea societăţii a fost suspendată, că au fost depuse bilanţurile societăţii pentru anii 2003-2004 şi că responsabil cu ţinerea contabilităţii a fost celălalt asociat C.R. şi în fine, că administratorul societăţii a promovat acţiuni pentru recuperarea creanţelor.

Împotriva sentinţei a declarat recurs creditoarea DGFP Suceava, care a invocat drept motiv de casare disp. art. 304 pct.9 Cod proc. civ., arătând că nu există documente justificative pentru vânzarea bunurilor societăţii (tranzacţiile încheiate în perioada septembrie-decembrie 2001), că deşi asociatul C.R. a declarat că a pierdut actele societăţii, nu s-au luat măsuri pentru reconstituirea acestora, că dată fiind schimbarea sediului se impunea şi preluarea actelor contabile la noul sediu.

Prin decizia nr.823 din 7 iunie 2007, Curtea de Apel Suceava – secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal a admis recursul declarat de creditoare, a modificat sentinţa nr.95 din 6 martie 2007 şi în rejudecare, a admis cererea creditoarei DGFP Suceava şi a obligat pe fostul administrator al SC „A.C.” SRL Suceava să suporte din averea proprie pasivul societăţii în cuantum de 378.028 RON.

Împotriva deciziei nr.823 din 7 iunie 2007, fostul administrator al debitoarei SC „A.C.” SRL Suceava a formulat contestaţie în anulare, invocând disp. art. 317 pct.1 Cod proc. civ., arătând că atât judecătorul sindic, cât şi instanţa de control au procedat la judecarea cauzelor cu încălcarea normelor legale privind citarea, în cauză omiţându-se citarea mandatarului pe care l-a împuternicit să-l reprezinte în faţa instanţelor de judecată.

În adevăr, la dosarul insolvenţei – f.66 din ds.56/F/2004 – a fost depusă procura judiciară autentificată sub nr.992 din 30.04.2004, prin care P.C.– administrator la SC „A.C.” SRL Suceava – a împuternicit pe C.R. să-l reprezinte în instanţă, să exercite căile de atac şi să semneze orice act în numele său.

Procura judiciară depusă de administratorul debitoarei SC „A.C.” SRL Suceava, pe numele lui C.R. îndeplineşte condiţiile cerute de disp. art. 67 şi urm. Cod proc. civ.

Procura judiciară este autentificată şi este dată ad litem, astfel că în adevăr potrivit dispoziţiilor art. 85 şi urm. Cod proc. civ., mandatara C.R. trebuia citată, în caz contrar instanţa era obligată să amâne judecarea cauzei, în cazul în care aceasta nu a fost citată cu respectarea cerinţelor impuse de lege, sub sancţiunea nulităţii – art. 107 Cod proc. civ.

Neprocedând astfel, contestatorul a fost prejudiciat prin aceea că i-a fost încălcat dreptul la apărare dar şi principiul contradictorialităţii, iar această prejudiciere nu poate fi înlăturată decât prin anularea actelor de procedură, astfel cum statuează disp. art. 105 (2) şi art. 107 Cod proc. civ.

În acest context, curtea a constatat că în cauză sunt incidente disp. art. 3171 Cod proc. civ. şi în consecinţă a admis contestaţia în anulare formulată de contestatorul P.C., a anulat decizia contestată şi în vederea rejudecării recursului a trimis cauza compartimentului specializat pentru repartizarea aleatorie a dosarului.

Etichete: