Top

Deschiderea procedurii reorganizării juridice şi faliment. Condiţii

Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de S.C. Micro Thermo Centrale S.R.L. Fălticeni, judeţul Suceava contra sentinţei civile nr. 336/COM/16.11.2005 a Tribunalului Iaşi, judecător sindic, pe care o modifică în tot în sensul că îi admite cererea sus numitei creditoare în contradictoriu cu debitoarea S.C. Romedil S.R.L. Iaşi şi dispune deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment a debitoarei, urmând a fi efectuate procedurile legale prin judecătorul sindic al Tribunalului Iaşi, resemnat.

S-a reţinut că în ceea ce o priveşte pe creditoare, aceasta a făcut dovada creanţei certe, lichide şi exigibile cu factura nr. 376077/15.03.2004 iar starea de insolvenţă a debitoarei rezidă în imposibilitatea acesteia de a face faţă datoriilor scadente.

Aşadar, se reţine că s-a făcut dovada condiţiilor impuse de art. 29 din Legea nr. 64/1995, modificată, prin coroborare cu art. 36 din aceeaşi lege, încât soluţia de admitere a recursului se vădeşte a fi întemeiată.

(Decizia comercială nr. 105/3.04.2006 a Curţii de Apel Iaşi)

Etichete: