Top

Infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 215 al. 1,4 Cod penal – lipsă intenţie.

Prin sentinţa penală nr.542 din 06 martie 2008, Judecătoria Botoşani a condamnat pe inculpatul I. C. T. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de:

– art. 215 alin. 1,4 din Codul penal cu aplicarea art. 74 lit. a, 76 din Codul penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare (p.v. S.C. „VEGASTEL” S.R.L. Botoşani);

– art. 215 alin 1,4 din Codul penal cu aplicarea art. 74 lit. a, 76 din Codul penal, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare (p.v. S.C. „LES INVEST” S.R.L. Iaşi).

A constatat că inculpatul a săvârşit infracţiunile în condiţiile art. 33 lit. a din Codul penal şi, în temeiul art. 34 lit. b din Codul penal, i-a aplicat acestuia pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

A făcut în cauză aplicaţiunea art. 71, 64 lit. a, teza a-II-a, b din Codul penal.

In temeiul art. 81, 82, 71 alin. 5 din Codul penal, a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe o perioadă de 2 ani.

A atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 din Codul penal.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă în raport de partea civilă SC „Les Invest” SRL Iaşi, a reţinut că:

Inculpatul are calitatea de administrator al unei SRL. La data de 24.11.2005, SC „Les Invest” SRL Iaşi, punct de lucru Botoşani, i-a livrat inculpatului băuturi alcoolice în valoare de 1.028,16 lei, livrarea facându-se în temeiul unei oferte promoţionale ce consta în posibilitatea achitării mărfii în termen de 6 luni de la facturare. Şi în acest caz, inculpatul a emis filă CEC pentru plata produselor achiziţionate, iar în momentul introducerii spre decontare, banca a refuzat plata CEC-ului pentru lipsă totală de disponibil în cont şi pentru faptul că trasul se află în interdicţie bancară. Totodată, s-a constatat că CEC-ul emis de inculpat în acest caz aparţinea unui set de instrumente de plată retras din circulaţie.

Sentinţa a fost confirmată de Tribunalul Botoşani care, prin decizia penală nr. 116 din 05 iunie 2008, a respins ca nefondat apelul declarat de inculpat.

Hotărârile au fost recurate de către inculpat, iar cu ocazia soluţionării acestei căi de atac s-a pus şi problema schimbării încadrării juridice a faptei comise în dauna părţii civile SC „Les Invest” SRL Iaşi din infracţiunea prev. de art.215 alin.l, 4 Cod penal în cea prevăzută de art.84 pct.3 Legea nr.59/1934 asupra CEC-ului.

Examinând recursul Curtea a constatat că este întemeiat, fiind dat în cauză motivul de casare prev. de art.3859 pct.17 C.pr.pen. – greşita încadrare juridică.

In sarcina inculpatului, cu privire la partea civilă S.C. „LES INVEST” S.R.L. Iaşi, s-a reţinut că la data de 24 noiembrie 2005, societatea administrată de inculpat s-a aprovizionat de la această parte civilă cu băuturi alcoolice în valoare de 1.028 lei, livrarea efectuându-se în baza unei oferte promoţionale ce consta tocmai în posibilitatea achitării mărfii în termen de 6 luni de la facturare. Tot în aceeaşi zi, pentru plata produselor, inculpatul a emis fila CEC seria BK 33800040728 dar pe care a scris în fals data de 24 aprilie 2006. La momentul introducerii spre decontare, respectiv la data de 08 mai 2006, CEC-ul a fost refuzat la plată pe motivul lipsei totale de disponibil în cont, trăgătorul aflându-se în interdicţie bancară.

Din lucrările dosarului (declaraţii ale inculpatului, ale martorilor S. B.-G., B. D.-M., înscrisuri etc.) reiese că fila CEC seria BK 33800040728, deşi poartă pe ea ca dată a emiterii data de 24 aprilie 2006, ea a fost emisă în realitate la data de 24 noiembrie 2005, odată cu factura de aprovizionare.

Ori, din adresele şi somaţia B.C. CARPATICA – Sucursala Botoşani (filele 20-24, 61 din dosarul de urmărire penală) reiese că societatea inculpatului era în interdicţie bancară în perioadele 21 februarie 2006 – 21 februarie 2007; 08 mai 2006 – 08 mai 2007, astfel încât la data reală a emiterii filei CEC în discuţie, respectiv la 24 noiembrie 2005, societatea inculpatului nu era în interdicţie bancară.

Apoi, pentru a achiziţiona băuturile alcoolice, inculpatul a beneficiat de o promoţie din partea părţii civile, promoţie ce consta tocmai în posibilitatea achitării mărfurilor în termen de 6 luni de la facturare, ceea ce înseamnă că partea civilă în mod conştient şi-a asumat riscul privind eventuala lipsă de disponibil a unora dintre beneficiarii promoţiei, cu atât mai mult cu cât nu a încheiat niciun contract cu inculpatul prin care să clarifice condiţiile livrării.

In aceste împrejurări, din moment ce la data reală a emiterii filei CEC, societatea inculpatului nu era încă declarată în interdicţie bancară şi cum acesta, pentru a se aproviziona, a acceptat o ofertă promoţională a furnizorului care tocmai îi permitea să achite marfa în termen de 6 luni, în cauză nu se poate reţine că inculpatul a indus în eroare partea civilă S.C. „LES INVEST” S.R.L. Iaşi, care şi-a asumat riscul unei eventuale insolvabilităţi a beneficiarilor, nefiind întrunite elementele constitutive ale in fracţiunii de înşelăciune prevăzute de art. 215 alin. 1,4 din Codul penal (decizia nr. 9/2005 a Secţiilor unite ale înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Fapta inculpatului de a emite la data de 24 noiembrie 2005 o filă CEC pe care însă a trecut în mod nereal ca dată a emiterii 24 aprilie 2006, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, care incriminează tocmai emiterea unui CEC cu dată falsă.

Pentru aceste considerente, în baza art.38515 pct.2 lit.d C.pr.pen. prin decizia penală nr.373/20.10.2008 a Curţii de Apel Suceava recursul a fost admis, casată decizia şi în parte sentinţa în sensul că s-a procedat la schimbarea încadrării juridice a faptei comise în dauna părţii civile .C. „LES INVEST” S.R.L. Iaşi în conformitate cu cele anterior arătate.

Etichete: