Top

Înşelăciune

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Bacău nr 4572/P/ 2008 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr 10311/180/2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţ penale şi trimiterea în judecată a inculpatului NM pentru săv infracţiunii de înşelăciune prev de art 215 alin 1 , 3 , 4 CPen cu aplicarea art 41 alin 2 CPen

În fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că în perioada martie 2008 – mai 2008 inculpatul NM a indus şi a menţinut în eroare mai multe persoane juridice cu ocazia încheierii de contracte comerciale, a emis cecuri şi eliberat bilet la ordin asupra unor instituţii de credit, ştiind că pentru valorificarea acestora nu exista provizia sau acoperirea necesară .

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

În perioada martie 2008 – mai 2008 inculpatul NM a indus şi a menţinut în eroare mai multe persoane juridice cu ocazia încheierii de contracte comerciale, a emis cecuri şi eliberat bilet la ordin asupra unor instituţii de credit, ştiind că pentru valorificarea acestora nu exista provizia sau acoperirea necesară . Inculpatul NM, este administrator al SC”GI D .

În perioada martie 2008 – octombrie 2008, cunoscând faptul că societatea al cărei administrator este se află în interdicţie bancară, mai înainte de a emite instrumentele de plată (fiind intrat în interdicţie bancară în data de 22.10.2007 ) , a emis instrumente de plată (bilete de ordin şi gile cec) în prisma unei relaţii comerciale, după cum urmează : la data de 21.03.2008, file cec –aparţinând BT în valoarea de 4336,93 lei, în favoarea SC”Comat”, ca urmare a achiziţionării de mărfuri .

Fila cec a fost semnată, ştampilată şi completată în întregime de către inculpatul NM, în calitatea sa de administrator al SC”GI D .

Fiind introdusă în bancă pentru decontarea file cec menţionată a fost refuzată la plată pentru lipsă totală disponibil în cont şi trăgător aflat în interdicţie bancară .

La data de 18.04.2008, file cec –aparţinând BT în valoarea de 2702,49 lei în favoarea SC”RS, ca urmare a achiziţionării de mărfuri .

Fila cec a fost semnată, ştampilată şi completată în întregime de către inculpatul NM, în calitatea sa de administrator al SC”GID .

Fiind introdusă în bancă pentru decontarea fila cec menţionată a fost refuzată la plată pentru lipsă totală disponibil în cont şi trăgător aflat în interdicţie bancară .

La data de 14.05.2008, a emis bilet la ordin aparţinând BT în valoarea de 2702,49 lei în favoarea SC MS, ca urmare a achiziţionării de mărfuri .

Biletul la ordin a fost semnat, ştampilat în întregime de către inculpatul NM, în calitatea sa de administrator al SC”FID .

Fiind introdus în bancă pentru decontare, biletul la ordin menţionat a fost refuzat la plată pentru lipsă totală disponibil în cont .

La folosirea acestor instrumente de plată, cunoscând faptul că nu are disponibil bănesc în cont, precum şi faptul că se află în interdicţie bancară, inculpatul a indus în eroare societăţile comerciale de la care a achiziţionat marfa, cauzând acestora prejudicii .

Fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de delapidare prevăzute şi pedepsite de art.215 al.1,3,4 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal .

Mijloace de probă : filele cec şi biletele la ordin emise de inculpat, declaraţie parte civilă, adrese parte civilă, copii după facturile fiscale, declaraii de martor, adresă de la BT , plângerile părţii vătămate , declaraţia olografă, acte de căutare ale inculpatului , copii acte refuzate la plată .

La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile de individualizare prevăzute de art. 72 Cod Penal şi anume : gradul de pericol social al faptei , împrejurările concrete în care a fost comisă ,urmările produse atitudinea acestuia în cursul cercetării respective atitudinea sinceră de recunoaştere a faptei urmând să aplice inculpatului o pedeapsă privativă de libertate orientată sub minimul special prevăzut de lege . Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate şi văzîndcă sunt îndeplinite condiţiile prev de lege.instanţa în baza art. 81Cod Penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi va stabili termen de încercare în condiţiile art. 82 Cod Penal . În baza art. 359 Cod Procedură Penală va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod Penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării .

Având în vedere că prejudiciul cauzat părţii vătămate nu a fost recuperate , există dovezi clare cu privire la întinderea acestuia , precum şi faptul că inculpatul nu a contestat întinderea acestuia , instanţa va obliga pe inculpat la recuperarea acestuia potrivit prevederilor art. 998 Cod Civil .

Etichete: