Top

Infracţiunea de tulburare de posesie. Tardivitatea introducerii plângerii prealabile

Partea vătămată a pretins că terenul în litigiu a fost ocupat de către inculpat în anul 2002, iar plângerea prealabilă a fost înregistrată la instanţa de judecată la data de 2 iunie 2004. În această situaţie, prima instanţă trebuia să reţină că plângerea prealabilă este tardivă, instanţa fiind sesizată cu judecarea pricinii cu depăşirea termenului de 2 luni prevăzut de dispoziţiile art. 284 cod procedură penală.

(Decizia penală nr. 28 din 27 ianuarie 2005 a Tribunalului Botoşani, Secţia Penală)

Etichete: