Top

Neagravarea situaţiei în propria cale de atac

Prin sentinta penala nr. 160 din data de 23.02.2009, pronuntata de Judecatoria Radauti, inculpatul CI a fost condamnat pentru savârsirea infractiunilor de :
– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere prev. de art. art. 86 al.1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, la pedeapsa de 1(un) an închisoare;
– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala, prev. de art.87 al.1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal, la pedeapsa de 1(un) an închisoare.
În baza disp. art.33 lit. b Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate, dispunându-se ca acest inculpat sa execute pedeapsa de 1(un) an închisoare, ce a fost contopita la rândul sau cu restul de 327 zile ramas neexecutat din pedeapsa de 3 ani închisoare la care a fost condamnat prin sentinta penala nr.374/9.04.2003 a Judecatoriei Radauti, urmând ca în final cel în cauza sa execute pedeapsa cea mai grea de 1(un) an închisoare, în regim de detentie.
Prin aceeasi sentinta s-a dispus condamnarea inculpatului Hasna Gheorghe, sub aspectul savârsirii infractiunii de încredintare cu stiinta a unui autovehicul pentru conducere pe drumurile publice a unei persoane care nu poseda permis de conducere, prev. de art.86 al.3 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, la pedeapsa alternativa a amenzii în cuantum de 500 lei si s-a atras atentia acestuia asupra disp. art. 63 Cod penal.
Fiecare dintre cei doi inculpati a fost obligat sa plateasca statului, suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pentru a hotarâ astfel, prima instanta a retinut ca inculpatul CI a consumat bauturi alcoolice împreuna cu HG, HD si CPD, iar în jurul orelor 22,30, s-au hotarât sa se deplaseze la Falcau pentru a mânca. Întrucât nu au gasit localul deschis, autoturismul fiind condus pâna la Falcau-Straja de catre HD, s-au decis sa se deplaseze în orasul Vicovu de Sus.
La un moment dat, inculpatul CI i-a solicitat inculpatului HG sa-i permita sa conduca si el autoturismul, acesta fiind de acord, desi cunostea faptul ca solicitantul nu poseda permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului.
Astfel, în timp ce inculpatul CI conducea pe DN 2E, autoturismul Opel Zafira cu nr.8316FXW, înmatriculat în Spania, proprietatea inculpatului H G, la o curba a patruns pe contrasens si a intrat în coliziune cu un arbore si apoi cu un cap de pod, rasturnându-se. Toti pasagerii din autoturism au fost transportati ulterior la spital, inclusiv inculpatul CI, care a suferit leziuni corporale.
În urma recoltarii probelor de sânge, s-a stabilit ca inculpatul CI avea o alcoolemie de 1,35 gr/mie, asa cum rezulta si din buletinul de analiza toxicologica alcoolemie 673/D/4.04.2008.
Din adresa nr.74932 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Suceava din 11.04.2008, a rezultat ca inculpatul nu era posesor de permis de conducere.
În ceea ce-l priveste pe inculpatul CI, instanta de fond a constatat ca a mai fost condamnat anterior, fiind recidivist si având un rest de pedeapsa de 327 zile ramas neexecutat din pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.374/9.04.2003 a Judecatoriei Radauti, el fiind arestat la data de 29.01.2004 si eliberat la 7.03.2006. Asa fiind, aplicând regulile referitoare la concursul de infractiuni si dând eficienta practica dispozitiilor legale în materie incidente în speta în raport de condamnarile suferite anterior, a dispus ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, în regim privativ de libertate, apreciind ca fata de pericolul social crescut al faptelor savârsite si de situatia sa juridica, doar în aceasta modalitate poate fi atins scopul preventiv si educativ.
Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat apel inculpatul CI solicitând, prin aparatorul sau desemnat din oficiu, redozarea pedepselor, în sensul coborârii cuantumului acestora sub minimul special prevazut de lege, conform art. 76 lit. d Cod penal, ca efect al retinerii circumstantelor atenuante prev. de art. 74 lit. c Cod penal ce pledeaza în favoarea sa.
Prin decizia penala nr. 112 din 13 aprilie 2009, Tribunalul Suceava a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul CI.
Împotriva acestei decizii penale a formulat recurs inculpatul CI solicitând, în principal, redozarea pedepsei ce i-a fost aplicata, ca urmare a retinerii circumstantelor atenuante ce pledeaza în favoarea sa, suspendarea conditionata a executarii acesteia si a se constata ca în mod gresit s-a retinut comiterea infractiunilor în stare de recidiva postcondamnatorie, prev. de art. 37 lit. a Cod penal.
Procedând la solutionarea recursului prin prisma motivelor invocate – care se circumscriu cazului de casare prev. de art. 3859 alin.1 pct.14 Cod procedura penala si în conformitate cu dispozitiile art. 3856 alin. 2 raportat la art. 38514 Cod procedura penala – si în baza actelor si lucrarilor dosarului, Curtea constata ca decizia atacata si implicit sentinta primei instante sunt nelegale, pentru urmatoarele argumente:
Atât instanta de fond, cât si instanta de apel au retinut o stare de fapt conforma cu realitatea si sprijinita pe interpreatarea si analiza judiciara a probelor administrate în cauza.
Raportat la situatia de fapt retinuta s-a stabilit încadrarea juridica legala a infractiunilor comise de inculpat, însa în mod gresit s-au avut în vedere prevederile art. 37 lit.a Cod penal, desi aplicabile erau dispozitiile ce reglementeaza recidiva post executorie, prev. de art. 37 lit.b Cod penal, în conditiile în care pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 374/09.04.2003 a Judecatoriei Radauti, pentru savârsirea în concurs a infractiunilor prev. de art. 192 al. 2 Cod penal si art. 208, 209 lit. g, i Cod penal, a fost executata în regim de penitenciar, în intervalul 29.01.2004 – 7.03.2006, inculpatul fiind liberat conditionat cu un rest de pedeapsa de 327 zile, împlinit la data comiterii infractiunilor ce formeaza obiectul prezentei cauze, dar care nu poate beneficia de reabilitarea judecatoreasca în lipsa îndeplinirii conditiilor legale vizând aceasta institutie.
În lipsa cailor de atac ce trebuiau exercitate de catre procuror si având în vedere prevederile art. 3858Cod procedura penala privind neagravarea situatiei în propriul recurs, nelegalitatea constatata în acest cadru procesual nu mai poate fi remediata, astfel ca instanta de recurs se va limita doar la înlaturarea dispozitiei de contopire a pedepsei aplicate cu restul ramas neexecutat, la care s-a facut referire mai sus.
Cât priveste sanctiunile penale aplicate, Curtea constata ca aceastea au fost judicios individualizate în raport de criteriile prev. de art.72 Cod penal, fiind în masura sa raspunda cerintelor de sanctionare, coercitie si reeducare prev. de art.52 Cod penal.
Contrar celor sustinute în recursul inculpatului, Curtea constata ca fata de reglementarile înscrise în art. 81 Cod penal, data fiind condamnarea sa anterioara pentru o infractiune intentionata la o pedeapsa mai mare de 6 luni închisoare, acordarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei ar fi nelegala.
Asa fiind, Curtea în temeiul art.38515 pct.2 lit d Cod procedura penala, urmeaza a admite recursul, a casa în totalitate decizia atacata si în parte sentinta instantei de fond, în sensul înlaturarii dispozitiei de contopire a pedepsei aplicate cu restul ramas neexecutat, la care s-a facut referire mai sus, mentinând celelalte dispozitii ale sentintei care nu sunt contrare prezentei decizii.

Etichete: