Top

Contopire pedepse

ROMÂNIA

Judecatoria Onesti

Dosar nr. 3178/270/2010

Înreg. 12.05.2010 contop.pedepse

SENTINTA PENALA Nr. 357

Sedinta publica din data de 29.04.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte –LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier – ENACHE GABRIEL

Ministerul Public reprezentat de procuror – VICENTIU CRACIUNEL ANTOHI

Pe rol judecarea actiunii penale având ca obiect cererea de contopire pedepse formulata de condamnatul …….

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns condamnatul personal si asistat de avocat din oficiu ……..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza instantei comunicarea relatiilor solicitate administratiei locului de detinere, dupa care, nemaifiind cereri de formulat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri pe fond.

Procurorul, de actele si lucrarile dosarului, a pus concluzii de admitere a cererii, contopire a celor doua pedepse, deducerea perioadei executate, anularea formelor de executare, cu obligarea la cheltuieli judiciare catre stat.

Avocat …. a achiesat la concluzii procurorului solicitând ca dupa contopire sa nu fie aplicat nici un spor, cu onorariu din fondurile Ministerului Justitiei.

Condamnatul a solicitat admiterea cererii.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata ca:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 12.05.2010 sub nr. 3178/270/2010 condamnatul …… , în prezent în executarea unei pedepse cu închisoarea în Penitenciarul Spital Târgu Ocna a solicitat instantei ca, prin sentinta ce o va pronunta, sa dispuna contopirea pedepselor cu închisoarea de 3 ( trei) ani închisoare aplicata inculpatului in baza art. 211 alin. 1, 2 lit. b si c li alin. 21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 Cod penal aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 326/03.12.2009 a Judecatoriei Rm. Sarat ramasa definitiva prin neapelare cu pedeapsa de 6 ( sase) luni închisoare aplicata inculpatului pentru comiterea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 lit. c Cod penal, prin sentinta penala nr. 66/16.02.2010 a Judecatoriei Rm.Sarat, ramasa definitiva prin neapelare.

La cerere, condamnatul a atasat copiile mandatelor nr. 481/16.12.2009 emis de Judecatoria Rîmncu Sarat si mandat nr. 82/12.03.2010 emis de aceeasi instanta, pentru a se putea verifica data comiterii infractiunilor.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. prin sentinta penala nr. 326/03.12.2009 a Judecatoriei Rm. Sarat ramasa definitiva prin neapelare la data de 16 decembrie 2009 a fost condamnat inculpatul ……. la pedeapsa de 3 ( trei) ani închisoare aplicata inculpatului in baza art. 211 alin. 1, 2 lit. b si c li alin. 21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 Cod penal.

De asemenea, prin sentinta penala 66/16.02.2010 a Judecatoriei Rm.Sarat, ramasa definitiva prin neapelare la data de 12 martie 2010 inculpatul …… a fost condamnat la pedeapsa de 6 ( sase) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 lit. c Cod penal.

Se va constata ca fapta comisa la data de 27.02.2009 este concurenta cu fapta comisa la 06.08.2009.

Coroborând întreg materialul probator administrat în cauza, instanta constata ca în speta sunt incidente prevederile art. 449 al.1 lit. a C.p.p., întrucât din cuprinsul mandatelor de executare a pedepsei închisorii depuse la dosar a rezultat ca inculpatului … …. i-au fost aplicate prin doua hotarâri judecatoresti pedepse cu închisoarea pentru comiterea infractiunilor savârsite în concurs real, la o data anterioara ramânerii definitive a vreunei sentinte de condamnare.

Având în vedere ca infractiunile retinute prin hotarârile enumerate au fost comise de catre ……. ( 27.02.2009 si respectiv 06.08.2010) înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, se constata ca sunt aplicabile dispozitiile art. 33 C.pen. privind concursul de infractiuni, precum si prevederile art. 36 C.pen. relativ la contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente.

Raportat la data la care s-au savârsit infractiunile si data primei hotarâri definitive de condamnare, instanta urmeaza sa constate ca acestea se afla în concurs real prev. de art. 33 lit. a C.pen.

În baza articolului 33 lit. a si art. 34 lit. b Cod penal, urmeaza a contopi pedepsele aplicate , pentru faptele comise in concurs, respectiv pedeapsa de 3 ( trei) ani închisoare aplicata inculpatului in baza art. 211 alin. 1, 2 lit. b si c li alin. 21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 Cod penal aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 326/03.12.2009 a Judecatoriei Rm. Sarat ramasa definitiva prin neapelare cu pedeapsa de 6 ( sase) luni închisoare aplicata inculpatului pentru comiterea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 lit. c Cod penal, prin sentinta penala nr. 66/16.02.2010 a Judecatoriei Rm.Sarat, ramasa definitiva prin neapelare.

În baza art. 36 alin. 3 Cod Penal va deduce din durata pedepsei aplicate,durata executata de la 17.12.2009, la zi.

Va anula mandatele de executare ale pedepselor aplicate, mandat nr. 481/16.12.2009 emis de Judecatoria Rîmncu Sarat si mandat nr. 82/12.03.2010 emis de Judecatoria Rîmnicu Sarat si va dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei,ca urmare a contopirii pedepselor.

Onorariul aparatorului va fi suportat din fondurile Ministerului Justitiei si se vor avea în vedere dispozitiile art. 192 al.3 C.p.p.,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTARASTE

Admite cererea de contopire a pedepselor formulata de catre condamnatul ….. fiul lui …. si ….., nascut la data de … in …., CNP. …….aflat in prezent detinut în Penitenciarul Spital Târgu Ocna.

Constata ca fapta comisa la data de 27.02.2009 este concurenta cu fapta comisa la data de 06.08.2009.

În baza art. 36 alin. 2 Cod Penal contopeste pedepsele aplicate , pentru faptele comise in concurs, respectiv pedeapsa de 3 ( trei) ani închisoare aplicata inculpatului in baza art. 211 alin. 1, 2 lit. b si c li alin. 21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 Cod penal aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 326/03.12.2009 a Judecatoriei Rm. Sarat ramasa definitiva prin neapelare cu pedeapsa de 6 ( sase) luni închisoare aplicata inculpatului pentru comiterea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal si art. 74, 76 lit. c Cod penal, prin sentinta penala nr. 66/16.02.2010 a Judecatoriei Rm.Sarat, ramasa definitiva prin neapelare.

Inculpatul ……. executa pedeapsa cea mai grea de 3 ( trei ) ani închisoare.

În baza art. 36 alin.3 Cod Penal deduce din durata pedepsei aplicate, durata executata de la 17.12.2009, la zi.

Anuleaza mandatele de executare ale pedepselor aplicate, mandat nr. 481/16.12.2009 emis de Judecatoria Rîmnicu Sarat si mandat nr. 82/12.03.2010 emis de Judecatoria Rîmnicu Sarat si dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei, ca urmare a contopirii pedepselor.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 100 lei reprezentând onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu (av……… )

În temeiul art. 192 alin 3 Cod Procedura Penala cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare .

Pronuntata in sedinta publica, azi 03.06.2010.

Etichete: