Top

Anulare act administrativ

Prin cererea adresata acestei instante la data de 12.08.2008, înregistrata sub nr. …/86/2008, astfel cum a fost precizata, reclamantul M.L. a chemat-o în judecata pe pârâta B.M., procuror la Parchetul de pe lânga Curtea de Apel S., solicitând anularea Rezolutiei nr. 85/II/2 din 29.02.2008 emisa de aceasta si daune morale de 10000 Euro.

În motivarea cererii sale reclamantul a aratat ca rezolutia a carei anulare o solicita este netemeinica si nelegala, cauzându-i suferinte psihice.

Reclamantul a mai formulat în cauza cerere de acordare ajutor public judiciar, care a fost admisa prin încheierea nr. 387 din 28.10.2008.

Reclamantul si-a întemeiat cererea pe dispozitiile Legii nr. 554/2004.

La termenul de judecata din data de 29.10.2008, instanta a invocat din oficiu exceptia inadmisibilitatii cererii.

Analizând cu prioritate exceptia invocata, în conformitate cu dispozitiile art. 137 alin. 1 Cod procedura civila, tribunalul constata ca potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ orice persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.

Or, în speta se solicita de catre reclamant anularea unei rezolutii data de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel S. Aceasta nu constituie act administrativ în acceptiunea art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, astfel încât nu poate face obiectul unei actiuni în contencios administrativ anularea sa.

Eventualele critici pe care le-ar avea de formulat reclamantul pot fi examinate doar de instanta penala învestita cu solutionarea plângerii introduse în baza art. 278 ind. 1 Cod procedura penala.

Etichete: