Top

Litiigii de munca – anulare decizie

Dosar nr. 3273/89/2009
TRIBUNALUL VASLUI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA Nr. 2/CA
Sedinta publica de la 11 Ianuarie 2010
Instanta constituita din:
PRESEDINTE CORINA-SUZANA ARTENE
Grefier MARIANA MINCIU

Pe rol, la ordine, fiind judecarea cauzei civile în contencios administrativ si fiscal privind pe reclamantul B M D, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Inspectia Muncii, având ca obiect anularea deciziei nr. 333/13.10.2009.

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-a prezentat reclamantul B M D personal si consilier juridic Ailincai Georgiana pentru pârâtul Ministerul Muncii, Familiei si protectiei Sociale – Inspectia Muncii , cu delegatia nr.01/05.01.2010 la dosar .

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefier, ocazie cu care se releva ca dosarul este la al II-lea termen de judecata; pârâtul nu a depus la dosar întâmpinare fata de cererea completatoare; s-a solicitat judecata cauzei în lipsa.

S-au verificat actele si lucrarile de la dosar, dupa care;

Instanta, pune în discutia partilor, exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Vaslui, de a solutiona cererea, exceptie invocata prin întâmpinare.

Reclamantului având cuvântul, arata ca este de acord cu exceptia invocata.

Consilier juridic Ailincai Georgiana pentru pârâtul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Inspectia Muncii având cuvântul, solicita admiterea exceptiei de necompetenta materiala a Tribunalului Vaslui, de a solutiona cererea, ca fiind întemeiata.

Instanta, declara dezbaterile închise si lasa cauza în pronuntare pe exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Vaslui, dupa care s-a trecut la deliberare conform art. 256 Cod procedura civila, dându-se sentinta de fata.

INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata,

Cu nr. 3273/89 din 14.10.2009 s-a înregistrat actiunea formulata de reclamantul , în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Inspectia Muncii, solicitând anularea deciziei nr. 333/13.10.2009.

În motivarea actiunii, reclamantul arata ca, în urma unui examen sustinut pentru ocuparea postului de Director Coordonator în cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Vaslui , a încheiat contractul de management nr. 108/25.05.2009, iar prin Ordinul nr. 972 din 25.05.2009 emis de catre Ministrul Muncii a fost numit în functia de Director Coordonator Adjunct al Inspectoratului Teritorial de Munca Vaslui.

În drept, reclamantul a invocat dispozitiile Legii nr. 53/2003, republicata , OUG nr. 105/2009 si Codul de procedura civila.

În dovedirea actiunii, reclamantul a depus înscrisuri.

Pârâtul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Inspectia Muncii a depus întâmpinarea nr. 1624/26.11.2009, prin care a invocat exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Vaslui, de a solutiona cererea, motivat de faptul ca actul administrativ atacat , respectiv decizia nr. 333/13.10.2009, a fost emis de catre un organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în subordinea Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si exceptia inadmisibilitatii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile, conform prevederilor art. 7 al.1 din Legea nr. 554/2004.

La termenul din 11-01-2010, instanta a pus în discutie, exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Vaslui, invocata prin întâmpinare.

Partile având pe rând cuvântul, au solicitat admiterea exceptiei , ca fiind întemeiata.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza ca exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Vaslui este întemeiata pentru urmatoarele motive:

Reclamantul a solicitat anularea deciziei nr. 333 din 13.10.2009 emisa de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Inspectia Muncii, prin care s-a dispus încetarea contractului de management nr. 108/25.05.2009, potrivit prevederilor OUG nr. 105/2009.

Potrivit art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritatile publice locale si judetene se solutioneaza în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritatile publice centrale se solutioneaza în fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel.

Instanta retine ca decizia nr. 333 din 13.10.2009, este emisa de o autoritate publica centrala, în speta Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Inspectia Muncii, fapt care atrage competenta Curtii de Apel, raportat la dispozitiile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 si art. 3 pct. 1 C.p.c. În cauza, reclamantul a sesizat Tribunalul Vaslui, instanta necompetenta potrivit art. 159 pct. 2 C.p.c., normele de competenta încalcate fiind de ordine publica, imperative. Competenta materiala a Curtii de Apel este absoluta si are în vedere pozitionarea autoritatii publice emitente a actului pretins ilegal in sistemul administratiei publice (autoritati centrale sau autoritati locale).

Fata de acestea, urmeaza ca exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Vaslui sa fie admisa. Având in vedere dispozitiile art. 10 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, care reglementeaza competenta teritoriala alternativa a instantelor de contencios administrativ si dreptul de optiune al reclamantului la momentul introducerii actiunii, se va declina competenta de solutionare a prezentei cauze catre Curtea de Apel Iasi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

Admite exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Vaslui.

Declina competenta de solutionare a cererii formulate de reclamantul B M D în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Muncii, Familiei si protectiei Sociale – Inspectia Muncii, în favoarea Curtii de Apel Iasi.

Cu recurs în termen de 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica din 11 Ianuarie 2010.

Etichete: , ,