Top

Legea 85/2006

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal la data de 29 octombrie 2009 si înregistrata sub nr. 6723/86/2009, creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Suceava a solicitat deschiderea procedurii prevazuta de Legea nr. 85/2006 fata de debitoarea SC … SRL, motivat de faptul ca aceasta datoreaza bugetului de stat suma de 49.833 lei, reprezentând TVA, impozit salarii, impozit profit, creanta fiind certa, lichida si exigibila.

Prin sentinta comerciala nr. 233/30.03.2010, judecatorul sindic a admis cererea, cu consecinta deschiderii procedurii de insolventa fata de debitor si a desemnarii, în calitate de administrator judiciar, a practicianului în insolventa EURO CONSULTING SPRL.

Prin cererile formulate la data de 28 iunie 2010, creditorii A. C. si A. M. au formulat contestatii împotriva tabelului preliminar al creditorilor dar prin cererile depuse la dosar la data de 11 octombrie 2010, aceiasi creditori au solicitat sa se ia act de renuntarea lor la judecarea contestatiilor, motiv pentru care judecatorul sindic va proceda în consecinta.

Administratorul judiciar, la data de 7 octombrie 2010, a depus raportul cu propunerea de intrare în faliment a debitorului, motivat de faptul ca societatea nu mai functioneaza, nu a reusit sa achite creantele înscrise în tabelul creantelor si nici una dintre persoanele interesate nu au propus un plan de reorganizare a activitatii.

Pentru aceste motive, judecatorul sindic, constatând ca sunt îndeplinite conditiile deschiderii procedurii falimentului, potrivit art. 107 alin. 1 lit. A-b si A-c din Legea nr.85/2006, ca unica solutie pentru satisfacerea creantelor creditorilor, va admite cererea administratorului judiciar si va dispune intrarea în faliment a debitoarei, cu consecinta efectuarii notificarilor prevazute de lege.

În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolventei, va fi desemnat lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolventa EURO CONSULTING SPRL, care va îndeplini atributiile prevazute de art. 25 din Legea nr. 85/2006, punându-i-se în vedere ca la prima adunare generala a creditorilor sa supuna spre aprobare confirmarea sa si comisionul de lichidare.

În temeiul aceluiasi text de lege, judecatorul sindic va dispune dizolvarea societatii debitoare si ridicarea dreptului de administrare al debitorului, urmând a fixa termenul maxim de predare a gestiunii catre lichidator, împreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii.

Etichete: