Top

Act administrativ emis prin intermediul mijloacelor informatice. Titlu executoriu

Prin sentinta nr. 657/2008, judecatorul sindic de la Tribunalul Suceava, a respins ca nefondata cererea introductiva formulata de creditorul Ministerul Economiei si Finantelor în contradictoriu cu debitoarea SC X SRL.

În motivarea solutiei, s-au retinut urmatoarele:

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal la data de 3 iulie 2008 si înregistrata sub nr. 5304/86/2008, creditorul MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA – DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI SUCEAVA a solicitat deschiderea procedurilor prevazute de Legea nr. 85/2006 fata de debitoarea SC X SRL, motivat de faptul ca aceasta datoreaza bugetului de stat suma de 41.390 lei, reprezentând TVA, impozit venit salarii, impozit profit, creanta fiind certa, lichida si exigibila.

În probatoriu, s-au depus copii dupa titlurile executorii 4-13/4.09.2007, 1-7/18.07.2008, 2385-2393/ 2.07.2007, 1-11/11.01.2007, 1905-1914/21-11-2007.

Desi creditoarea sustine ca aceste titluri executorii sunt emise în sistem informatic si pentru valabilitatea lor nu este necesara semnarea si stampilarea, conform Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1364/2007, iar analiza acestora, raportata la data emiterii, 27.11.2007, ar confirma sustinerile creditoarei, judecatorul sindic constata ca dosarele de executare au o data anterioara datei emiterii titlurilor executorii or, conform art. 144 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, în toate actele de executare trebuie mentionat titlul executoriu.

Prin urmare, la data deschiderii dosarelor de executare, 21.11.2006, 11.01.2007, 4.09.2007, asa cum rezulta din copiile depuse, titlurile executorii trebuiau emise, fiind o formalitate anterioara deschiderii executarii, astfel ca raportate la data deschiderii dosarelor de executare, creditoarei nu-i sunt aplicabile dispozitiile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1364/2007, care a intrat în vigoare la 8.10.2007, astfel ca validitatea acestora nu poate fi retinuta.

Cum art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 sanctioneaza cu nulitatea lipsa semnaturii actului administrativ si titlurile executorii depuse au aceasta lipsa, nulitatea se rasfrânge asupra lor.

Împotriva sentintei mentionate a declarat recurs Directia Generala a Finantelor Publice Suceava învederând urmatoarele:

În mod gresit instanta de fond a respins cererea introductiva formulata de DGFP Suceava împotriva debitoarei SC X SRL motivat de faptul ca nu s-a facut dovada emiterii în conditii legale a titlurilor executorii anexate, judecatorul sindic constatând ca nu sunt îndeplinite dispozitiile legale privind existenta unei creante certe, lichide si exigibile.

Potrivit art. 31 alin. 1 din legea nr. 85/2006, orice creditor îndreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege împotriva unui creditor prezumat în insolventa poate introduce o cerere introductiva.

În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 6 din lege, prin creditor îndreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei se întelege creditorul a carei creanta împotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile.

Tinând cont de dispozitiile legale invocate, judecatorul –sindic trebuia sa analizeze daca sunt date conditiile de certitudine, lichiditate si exigibilitate în ceea ce priveste creanta pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolventei si nu sa se pronunte asupra legalitatii si temeiniciei actelor de executare.

Instanta retine ca raportat la date emiterii dosarelor de executare, în speta nu sunt aplicabile dispozitiile OMF nr. 1364/2007 primind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative si ca atare validitatea titlurilor executorii nu poate fi retinuta.

Astfel, judecatorul sindic nu avea competenta de a analiza legalitatea titlurilor executorii depuse în copie la dosarul cauzei, competenta în materie apartinând instantei de executare.

Intimatii nu au depus întâmpinare.

Curtea de Apel Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal – prin decizia nr.110 din 22 ianuarie 2009, a admis recursul, apreciind ca este întemeiat.

Judecatorul sindic a retinut lipsa de incidenta în speta a Ordinului emis de Ministrul Finantelor nr. 1364/2007 care a intrat în vigoare la 08.10.2008 si care prevede ca titlurile executorii emise în sistem informatic sunt valabile fara semnatura si stampila.

Desi ordinul mentionat nu era în vigoare, asa cum a retinut judecatorul sindic, erau în vigoare dispozitiile art. 43 al. 3 din Ordonanta nr. 92/2003, incident în speta, care stipula ca actul administrativ emis prin intermediul mijloacelor informatice este valabil si în cazul în care nu poarta semnatura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii si stampila organului emitent. Asadar, Ordinul nr. 1364/2007 a preluat doar dispozitiile art. 43 al. 3 din Ordonanta nr. 92/2003.

Etichete: