Top

FOND FUNCIAR. LIPSĂ VOCAŢIE SUCCESORALĂ COLATERAL DE GRADUL V

Prin sentinta civila nr. 939/18.06.2007, instanta a respins plângerea formulata de catre reclamantul M.B. în contradictoriu cu pârâtii C.J.S, C.F.F.V si D.S.S. si a admis în parte plângerea formulata de petenta S.L.M. în contradictoriu cu aceeasi pârâti, a desfiintat în parte hotarârea C.J.S. si a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 19 ha teren cu vegetatie forestiera petentei S.L.M. alaturi de reclamantul M.B. în calitate de mostenitori dupa M.M. si M.R. si a respins cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenta de 29 ha dupa M.P.

În ceea ce priveste cererea de reconstituire a dreptului de proprietate dupa M.P. formulata de catre petentii M.B. si S.L.M., instanta a retinut ca petentii sunt rude colaterale de gradul V cu M.P., acesta din urma fiind var cu tatal petentului M.B. Astfel, conform legii, în situatia în care defunctul nu are mostenitori din alte clase ( descendenti, ascendenti, frati, surori), legea cheama la mostenire rudele colaterale ale acestuia care nu sunt frati, surori sau descendenti ai acestora denumindu-i colaterali ordinari, însa acestia sunt chemati la mostenire doar pâna la gradul 4 inclusiv, respectiv unchi, matusi si veri primari astfel încât M.B. fiind ruda colaterala de gradul V cu autorul deposedat, acesta nu are calitatea de mostenitor legal si vocatie succesorala dupa M.P. Art. 676 C.civ. a fost modificat prin art. 4 a Legii asupra impozitului progresiv pe succesiuni din 1921 în sensul restrângerii dreptului la mostenire a rudelor colaterale pâna la gradul patru inclusiv. În consecinta, daca rudele în linie dreapta a defunctului sunt chemate la mostenire la infinit, pe linie colaterala din anul 1921, vocatia succesorala legala este limitata la gradul IV inclusiv, iar faptul ca defunctul nu are mostenitori din primele clase nu-l îndreptateste sa vina la mostenire, daca nu are vocatie succesorala legala, certificatul de calitate de mostenitor neavând nici o valoare juridica în acest sens.

Etichete: