Top

Partaj

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI, JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1082/270/2009

din 26.02.2009 partaj

SENTINTA CIVILA NR. 3329

Sedinta publica din data de 22.11.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ……

GREFIER – ….

Astazi a fost pe rolul instantei solutionarea cauzei civile pentru partaj, formulata de reclamantul …. , împotriva pârâtilor …. , s.a.

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din 17.11.2010 si sunt inserate în încheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata,

Constata ca reclamantul …….., domiciliat în .…., judetul Bacau, a chemat în judecata pârâtii: …., domiciliata în ……, judetul Bacau; ……., domiciliata în ……. judetul Bacau; …, domiciliat în ….., judetul Bacau; ….., cu domiciliu necunoscut; …., domiciliat în …., judetul Bacau si …… domiciliat în ……., judetul Bacau, solicitând iesirea din indiviziune succesorala asupra terenurilor lasate de ……. fiica lui …. si …

Parintii defunctei ….., aveau 5 copii, respectiv: defuncta ……, a carei mostenire se dezbate, ….-decedat, are pe … în calitate de fiu, ……-decedat si are ca fiica de defuncta ……. – decedata si pe ……. sotie supravietuitoare si care a vândut cele doua terenuri care fac obiectul cererilor promovate pe rolul acestei instante.

….. este decedat, iar acesta are ca fiu pe …., decedat, si care are si acesta din urma un fiu cu numele de …., …. decedata si are ca fiica pe ……..

Defunctul …… a solicitat în baza Legii nr. 18/1991 reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2 ha si 2017 m.p. de pe urma defunctei ……

În titlul de proprietate nr. 156010 emis pe numele pârâtilor mostenitori, sunt trecute si suprafetele de 760 m.p., teren arabil situata în T-124/8/A, P-7 si de 670 m.p., teren neagricol, situata în T-55, P-1321/5.

Pârâta ……, sotia defunctului ……. vinde reclamantului cele doua suprafete de teren, la pretul de 1400 lei în data de 10.04.2007, cu înscris sub semnatura privata.

Întrucât reclamantul nu are act autentic pentru suprafetele de teren cumparate, a chemat în judecata pe toti mostenitorii defunctilor ….. si ….., solicitând partajarea numai a celor doua suprafete de teren cumparate.

În instanta, pârâtii au fost de acord cu iesirea din indiviziune asupra celor doua suprafete de teren, cu exceptia pârâtului …… al carui domiciliu nu se cunoaste, astfel încât, cele doua suprafete de teren sa-i fie atribuite pârâtei ……., fara sulta, urmând a se împarti terenurile din titlu, mentionate în cererea principala.

Asa fiind, în baza art. 728 Cod Civil va fi admisa cererea si se va dispune iesirea din indiviziune, astfel Lotul nr. 1 se va atribui pârâtei ….., format din suprafata de 760 m2 teren situata în T -124/8/7; suprafata de 670 m2 teren situata în T-55, parcela 1321/5, din titlul de proprietate invocat.

Pârâtii, dupa iesirea din aceasta indiviziune au solicitat ca terenul din lotul pârâtei ….. sa fie obiectul hotarârii prin care sa se perfecteze vânzarea-cumpararea intervenita între reclamant si pârâta …….

Fata de aceasta situatie, în baza art. 1024 si 1074 cod civil, va dispune perfectarea vânzarii-cumpararii intervenita între reclamant si pârâta, a suprafetei de 760 m2 teren situata în T -124/8/7; suprafata de 670 m2 teren situata în T-55, parcela 1321/5, din titlul de proprietate emis în baza Legii nr. 18/1991 cu nr. 156010/30.11.1995 la pretul de 1.400 lei.

Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E

Admite actiunea civila formulata de reclamantul ……, domiciliat în ….., judetul Bacau, în contradictoriu cu pârâtii ….., domiciliata în ………, judetul Bacau; ….., domiciliata în ….., judetul Bacau; ….., domiciliat în …., judetul Bacau; ….., cu domiciliu necunoscut; ….., domiciliat în ……, judetul Bacau si ……. domiciliat în …….judetul Bacau.

Constata ca în urma defunctilor ……. si …… au ramas ca mostenitori cu vocatie succesorala pârâtii …., ….., ….., …., …. si …….

Dispune iesirea din indiviziune succesorala dupa cum urmeaza:

LOTUL NR. 1 se atribuie pârâtei ……, format din: suprafata de 760 m2 teren situata în T -124/8/7; suprafata de 670 m2 teren situata în T-55, parcela 1321/5, din titlul de proprietate emis în baza Legii nr. 18/1991 cu nr. 156010/30.11.1995.

Ceilalti mostenitori au renuntat la aceasta succesiune, cu exceptia pârâtului ……., al carui domiciliu este necunoscut.

Perfecteaza vânzarea-cumpararea suprafetei de teren arabil de 760 m2 teren situata în T -124/8/7 si a suprafetei de 670 m2 teren situata în T-55, parcela 1321/5, cuprinse în titlul de proprietate nr. 156010/30.11.1995, la pretul de 1.400 lei.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 de zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 22 noiembrie 2010.

Etichete: