Top

ACŢIUNE ÎN CONSTATARE CALITATE UNIC MOŞTENITOR. LIPSA VOCAŢIEI SUCCESORALE LEGALE GENERALE

Reclamantul T. V. a solicitat instanţei să se constate calitatea sa de unic moştenitor al defunctului T. C. V., decedat la data de 17.04.1995. Raportat actelor de stare civilă depuse instanţa a reţinut că reclamantul T. V. este rudă de gradul V cu autorul T. C. V., aceasta deoarece tatăl reclamantului este văr primar cu autorul .

Legea a limitat pe linie colaterală vocaţia succesorală la gradul al IV-lea inclusiv.

Conform prev. art. 676 Cod civil (astfel cum a fost modificat prin art. 4 al Legii asupra impozitului progresiv pe succesiuni din 1921, prin desfiinţarea dreptului de moştenire ab intestat de la al IV lea grad în sus), rudele chemate la moştenire , în linie colaterală, sunt până la gradul IV inclusiv.

Deci, au vocaţie succesorală legală pe linie colaterală fraţii şi surorile defunctului, rude de gradul al II-lea, descendenţii lor până la gradul al IV-lea(nepoţi şi strănepoţi de frate-soră, care sunt rude de gradul al III-lea, respectiv de gradul al IV-lea cu defunctul), unchii şi mătuşile defunctului(rude colaterale de gradul al III-lea)şi copiii lor (veri primari ai defunctului, care sunt rude colaterale de gradul al IV–lea) şi fraţii şi surorile bunicilor defunctului(rude colaterale tot de gradul al –IV-lea.

Reclamantul este colateral ordinar de gradul V şi prin urmare acesta nu are vocaţie succesorală legală generală la moştenirea autorului T. C. V.. Doar tatăl reclamantului în calitatea sa de văr primar cu autorul T. C. V. , rudă de gradul IV cu acesta , ar fi putut avea vocaţie succesorală legală generală.

Etichete: