Top

Partaj

Prin sentinta civilă nr. 347/01.04.2008 a fost admisă cererea formulată de reclamantul MD, în contradictoriu cu pârâtele MM şi M E , a fost admisă în parte cererea de intervenţie formulată de M E.S-a Constat că defunctul MD.I a decedat la data de 21.10.2006 .s-a constata că au calitatea de moştenitori legali ai defunctului M I:reclamantul M D,în calitate de fiu,cu o cotă de 3/8 din moştenire,pârâta M Mîn calitate de fiică cu o cotă de 3/8 din moştenire şi pârâta ME,în calitate de soţie supravieţuitoare,cu o cotă de 2/8 din masa succesorală.

Constată că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului M I se compune din:

-o casă de locuit compusă din două camere ,hol şi vestibul în suprafaţă de 42,99 mp.,construită în 1930;

-anexe gospodăreşti:beci din zidărie de piatră construit în 1930 şi coşer cu pereţii din lemn şi acoperiş din azbociment ondulat;

-gard realizat din lemn şi metal,toate aceste construcţii fiind situate în sat Bădeni,comuna Scobinţi,jud.Iaşi,în valoare totală de 20506,56 lei.

-2 ha teren,conform titlului de proprietate nr.129991/3.06.1996,în valoare de 66.733 lei.

Dispune ieşirea părţilor din indiviziune.

Compensează cheltuielile de judecată

Pentru a se pronunta astfel instanta a retunut următoarele:

La data de 21.10.2006 a decedat MD.I.

Mostenitori legali ai defuncului sunt:M E,in calitate de sotie supravietuitoare cu o cota de 2/8 din masa succesorala,M D si M M-M,in calitate de descendenti de gradul I,fiecare cu o cota de 3/8 din mostenire.

Masa succesorala ramasa de pe urma defunctului M D.Ise compune din:- o casa de locuit compusa din doua camere,hol si vestibul in suprafata de 42,99 mp.,construita in anul 1930,;

-anexe gospodaresti compuse din :beci din zidarie de piatra construit in anul 1930, coser cu pereti din lemn si acoperis din azbociment ondulat;

-gard imprejmuitor al gospodariei realizat din lemn si metal.

-2 ha teren conform titlului de proprietate nr.129991 din 3.06.1996 situat in intravilanul si extravilanul satului B.

Instanta retine ca bunurile care formeaza masa succesorala sunt,in marea lor majoritate,mostenite de defunct si atribuite lui prin hotararea din data de 23.12.1960 a Tribunalului Popular Raion Harlau,si anume casa de locuit si beciul,celelalte constructii-coser si gard- fiind edificate ulterior,pe terenul sau si ca anexe ale unor bunuri proprii,avand acelasi regim ca si principalele,de bunuri proprii (cu atat mai mult cu cat parata M E,sotia supravietuitoare,nu a solicitat acordarea unui drept de creanta asupra imobilelor despre care a afirmat ca ar fi fost refacute sau construite in timpul convietuirii sale cu defunctul sau sot).

Instanta nu poate primi sustinerile reclamantului referitoare la faptul ca bunurile proprii ale defunctului nu pot fi mostenite decat de descendenti,nu si de catre sotul supravietuitor,care,in opinia lui,ar avea drept de mostenire numai asupra gardului ce imprejmuieste gospodaria defunctului, realizat in timpul casatoriei,deoarece obiectul transmisiunii succesorale il constituie patrimoniul ca universalitate juridica ,deci totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica ce au apartinut defunctului.

De asemenea,caracterul unitar al transmisiunii succesoarale rezulta din faptul ca mostenirea se transmite mostenitorilordupa aceleasi norme juridice,fara a face vreo diferentiere intre bunurile succesorale dupa natura lor-mobile,imobil, drepturi de creanta,etc.,dupa originea lor-dobandite prin mostenire,donatie sau acte cu titlu oneros sau dupa modalitatile de care sunt afectate,motiv pentru care instanta a stabilit cota sotiei supravietuitoare raportata la intreaga masa succesorala.

In consecinta,in temeiul art.673 indice 6 C.pr.civ.,instanta a admis in principiu cererea de partaj formulata de reclamant si in parte cererea de interventie formulata de M E,si a constatat,potrivit art.673 indice 5 al.1 C.pr.civ., masa succesorala,calitatea de mostenitori si cotele acestora,cu precizarea ca nu face parte din mostenire bucataria de vara indicata de parate deoarece,pe de o parte,declaratiile martorilor sunt contradictorii in legatura cu acest bun:doi martori afirma ca a existat o astfel de bucatarie,in timp ce un alt martor face vorbire de o magazie pe care defunctul a demolat-o iar cel de-al patrulea martor afirma categoric ca nu a existat niciodata pe teren magazie si bucatarie de vara,iar pe de alta parte aceasta constructie nu a fost identificata de expert la fata locului.

S-a efectuat in cauza expertiza in constructii,care a concluzionat ca valoarea de circulatie a imobilului este de 20506,56 lei iar acesta formeaza o singura unitate gospodareasca si nu poate fi partajat in natura.

S-a efectuat in cauza si o expertiza topometrica care a identificat terenul ce formeaza masa succesorala,s-au intocmit schitele si s-au propus doua variante de lotizare.

In temeiul art.673 indice 5 al.2 C.pr.civ.,instanta va proceda la formarea loturilor si la atribuirea lor mostenitorilor,cu stabilirea sultelor corespunzatoare,avand in vedere principiile inscrise in art.673 indice 9 C.pr.civ.

Astfel,instanta va atribui in natura imobilul casa de locuit si anexele gospodaresti reclamantului,avand in vedere ca acesta a locuit cu defunctul sau tata in acesta casa,parata MM si sotia supravietuitoare fiind plecate din imobil din anii 1970,cu obligarea reclamantului la sulte catre ceilalti mostenitori,corespunzator cotelor ce li se cuvin.

In ceea ce priveste terenul,instanta constata,conform raportului de expertiza ca acesta este in valoare de 66.733 lei si ca s-au format trei loturi,doua dintre ele egale iar al treilea cu o valoare mai mica.

Instanta va atribui cele doua loturi egale descendentilor M D si M M iar lotul cu o valoare mai mica sotiei supravietuitoare,M E.

Reclamantul va primi in natura lotul 1 din varianta de lotizare nr.1,parata M M va primi lotul 2 iar M E va primi lotul 3,ambele din varianta de lotizare 1 propusa de expert.

In temeiul art.742 si 673 indice 5 C.pr.civ.,reclamantul va fi obligat sa plateasca paratelor,cu titlu de sulta

In temeiul art.276 si art.277 c.pr.civ.,instanta va compensa cheltuielile de judecata ( onorariile de avocat si taxa de timbru) suportate de reclamant si parata Micu.

Etichete: