Top

CONTRAVENŢII. CALITATEA DE CONTRAVENIENT

Contravenţii. Calitatea de contravenient. – Sentinţa civilă nr. 1579/23.10.2008 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin plângerea contravenţională petentul M.D. a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie încheiat de către intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, arătând că este şofer, angajat al unei societăţi, iar cu câteva zile înainte expirase poliţa de asigurare RCA pentru maşina firmei, iar aceste acte se aflau la administratorul societăţii pentru a fi prelungite.

Instanţa a admis plângerea şi a anulat procesul verbal de contravenţiei, ca fiind nelegal. Astfel, s-a reţinut că potrivit art. 64 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 constituie contravenţie “încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare prevăzute la art. 48”. Art. 48 din Legea nr. 136/1995 instituie obligaţia pentru “persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România (…) să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de acoperire şi să menţină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare, precum şi să aplice pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior vigneta”.

Faţă de aceste dispoziţii, instanţa a reţinut că obligaţia de a se asigura pentru cazurile de răspundere civilă revine proprietarului autovehiculelor surprinse în trafic fără a deţine poliţă de asigurare, în speţă, societăţii comerciale al cărei angajat este petentul.

În consecinţă, în mod greşit agentul constatator a procedat la sancţionarea petentului, acesta neavând obligaţia de a încheia sau a menţine valabilitatea poliţei de asigurare auto, neavând, prin urmare calitatea de contravenient.

Tags: