Top

Nepronunţarea hotărârii în contradictoriu cu toate părţile. Consecinţe.

Dacă hotărârea nu este pronunţată în contradictoriu cu toate părţile

se impune casarea cu trimitere spre rejudecare.

Potrivit dispoziţiilor art. 33 pct. 2 din OG nr. 2/2001, în cazul în

care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, Judecătoria va

cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul-verbal.

În cauză, Judecătoria Bârlad a fost investită cu soluţionarea unei

plângeri formulată împotriva unui proces-verbal de contravenţie din care rezultă

că fapta săvârşită a avut ca urmare un accident de circulaţie. Prin sentinţa civilă

nr. 2526 din 23.10.2003 Judecătoria Bârlad a admis plângerea,

a anulat procesul vebal de contravenţie şi a exonerat petentul de plata amenzii

aplicată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs agentul constatator,

arătând că instanţa de fond a soluţionat cauza cu încălcarea dispoziţiilor

privitoare la citarea societăţii de asigurare menţionată în procesul-verbal.

Tribunalul a constatat că hotărârea primei instanţe este nelegală

întrucât cauza a fost soluţionată fără citarea societăţii de asigurare aşa cum

prevăd dispoziţiile O.G. nr. 2/2001, motiv pentru care în temeiul art. 312 pct. 5

Cod procedură civilă a fost casată hotărârea şi trimisă cauza spre rejudecare

aceleeaşi instanţe ( decizia civilă nr. 127/19 martie 2004 ).

Etichete: