Top

Art. 180 al. 2 Cod penal

art. 180 al. 2 Cod penal

SENTINTA PENALA Nr. 261

Se examineaza cauza penala privind pe inculpatii D.G. , P.M. si partile vatamate B.P. , B.E.M. , având ca obiect loviri si alte violente ( 180 alin 1, 2 c.p.).

Desfasurarea sedintei de judecata a fost înregistrata cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art.304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns partea vatamata B.E.M. si pentru partea vatamata B.P. av. R.F. cu delegatie de substituire si inculpatii D.G. , P.M..

Procedura de citare, legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care

Verificându-se regularitatea actului de sesizare, în temeiul art 300alin 1 c.pr.pen instanta pune în discutia partilor nelegalitatea acestuia întrucât pe de o parte instanta a fost sesizata prin rezolutie , nu prin rechizitoriu ,iar pe de alta parte s-a dispus atât neînceperea urmaririi penale cu privire la infractiunea prevazuta de art 180 alin 1 , 2 , cât si înaintarea dosarului catre instanta pentru solutionare.

Având cuvântul ,reprezentantul Parchetului este de acord cu trimiterea dosarului la Parchet pentru refacerea actului de sesizare.

Av. R.F. pentru partea vatamata B.P. ca într-adevar instanta trebuia sesizata prin rechizitoriu si nu prin rezolutie iar pe de alta parte s-a dispus atât neînceperea urmaririi penale cu privire la infractiunea prevazuta de art 180 alin 1 , 2 , cât si înaintarea dosarului catre instanta pentru solutionare depunând concluzii scrise.

Partea vatamata B.E.M. arata ca este de acord cu concluziile doamnei avocat .

Având cuvântul, ambii inculpati arata ca lasa la aprecierea instantei modul de solutionare a acestui aspect procedural .

Constatând ca neregularitatea nu poate fi înlaturata de îndata si nici prin acordarea unui termen în acest sens , instanta retine cauza spre solutionare.

S-au declarat dezbaterile închise, dupa care;

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin rezolutia nr. 1623/P/2006 Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg. Neamt a dispus trimiterea cauzei privind plângerea prealabila formulata de B.P. si B.E.M. la Judecatoria Tg. Neamt spre competenta solutionare, sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 180 alin. 2 Cp.

S-a constatat ca partile vatamate au formulat plângere prin care a aratat ca în dimineata zilei de 06.07.2006, cu prilejul ridicarii vagonului apicol de pe str. F. ,B.P. a fost lovita de mai multe ori peste fata si peste mâini cu palma de catre D.G., necesitând pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 642/2006 din 06.07.2006 eliberat de SML Neamt. De asemenea , s-a considerat ca fapta fiind savârsita la data de 06.07.2007 , competenta sa solutioneze cauza sub aspectul savârsirii infractiunii prevazuta de art 180 alin 1 si 2 este Judecatoria TG. Neamt.

Pe rolul Judecatoriei TG. Neamt cauza a fost înregistrata sub nr. 1070/321/2007.

In sedinta publica din 28.06.2007, înainte de începerea cercetarii judecatoresti ,instanta a pus în discutia partilor cu prilejul verificarii , regularitatea actului de sesizare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta porneste de la dispozitiile art.300 C.pr.pen care stipuleaza ca instanta este datoare sa verifice din oficiu , regularitatea actului de sesizare , iar în caz de neregularitate a actului de sesizare care nu pot fi înlaturate de îndata si nici acordarea unui termen în acest scop, instanta, conformându-se dispozitiilor art.300 alin.2 C.pr.pen trebuie sa restituie dosarul organului care a întocmit actul de sesizare , in vederea refacerii actului de trimitere în judecata.

Analiza regularitatii actului de sesizare se rezuma la verificarea conditiilor de fond si de forma prevazute de art 263 si 264 c.pr.pen . Instanta constata ca plângerea prealabila a partilor vatamate viza mai multe infractiuni si anume art 246 c.p. , 25 rap la art 208-209 alin 1 lit a cp. rap la art 25 , art 192 alin 2 privindu-l pe faptuitorul A.D. ,art 211 alin 2 ,art 180 alin 2 c.p. privindu-l pe D.G. , art 180 alin 1 c.p. privindu-l pe P.M..

Cu privire la conditiile de fond ,instanta constata ca prin rezolutia în discutie Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg. Neamt a confirmat neînceperea urmaririi penale si pentru infractiunile prevazute de art 180 alin 1 c.p. privindu-l pe P.M. si art 180 alin 2 c.p. privindu-l pe D.G. , pe de o parte , iar pe de alta parte a dispus trimiterea dosarului la Judecatoria Tg. Neamt pentru competenta solutionare sub aspectul savârsirii infractiunii prevazute de art 180 alin 1 , 2 c.p. de catre cei doi faptuitori .Astfel instanta considera ca dispozitiile rezolutiei nr. 1623/P/2006 sunt vadit contradictorii .

Cu privire la conditiile de forma ,art 264 c.pr.pen prevede ca actul de sesizare al instantei este rechizitoriul , fiind vorba de un mod de sesizare primara . Instanta constata ca în mod gresit a fost sesizata printr-o rezolutie si nu prin rechizitoriu chiar daca fapta pentru care a fost înaintata cauza instantei a fost savârsita la data de 06.07.2007 , deci anterior modificarii dispozitiilor procedurale cu privire la organul competent sa solutioneze plângerile prealabile. Dispozitiile procedurale sunt de imediata aplicare si mai mult infractiunile pentru care au formulat plângere partile vatamate sunt conexe , astfel încât potrivit art 281 raportat 35 c.pr.pen competent a analiza toate infractiunile este parchetul.

Apreciind ca nu sunt îndeplinite conditiile de legalitate ale actului de sesizare atât cele de fond , cât si cele de forma ,în temeiul art 300 alin 2 si art 197 alin 2c.pr.pen instanta va constata nelegalitatea ca act de sesizare a rezolutiei nr. 1623/P/2006 emisa de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg. Neamt si în consecinta va restitui dosarul Parchetului pentru refacerea actului de sesizare în sensul ca instanta va fi sesizata prin rechizitoriu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

În temeiul art.300 alin.1 C.pr.pen raportat art 197 alin 2c.pr.pen constata nelegala sesizarea instantei prin rezolutia nr. 1623/P/2006 emisa de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg. Neamt cu privire la solutionarea plângerea prealabila formulata de partile vatamate B.P. si B.E. , domiciliate în Tg. Neamt , jud. Neamt în contradictoriu cu faptuitorii D.G. fiul lui Dumitru si al Stefaniei , nascut în jud. Botosani domiciliat în Tg. Neamt, jud. Neamt si P.M.,domiciliat în Tg. Neamt , jud. Neamt

În temeiul art 300 alin 2 c.pr.pen restituie dosarul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg. Neamt pentru refacerea actului de sesizare în sensul ca instanta va fi sesizata prin rechizitoriu

Cu drept de recurs în termen de 3 zile de la pronuntare

Pronuntata în sedinta publica azi, 28.06.2007.

Etichete: