Top

Sentinta penala

Dosar nr.1744/239/2007 lovire

R O M Â N I A

JUDECATORIA HÂRLAU, Judetul IASI

Sedinta publica din 03 martie 2008

PRESEDINTE – TRANDAFIR ANCA MIHAELA

GREFIER CURCA LUMINTA

Ministerul Public Parchetul de pe lânga Judecatoria Hârlau a fost reprezentat prin PROCUROR -Alexa Mona Irina

Sentinta penala Nr ..77

La ordine fiind judecarea cauzei Penal privind pe parte vatamata M. F. si pe inculpatii S.P, Z. G., S. A, P. V. , M.D., având ca obiect lovire.

La apelul nominal facut în sedinta publica : lipsa partile.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, constând în:

Procedura este completa a inculpatului M D la usa instantei si usa consiliuluil local..

La apel nominal prezenta – parte vatamata M. F. si inculpatii S. P. asista avocat T., Z. G. asista avocat P., substituie avocat T., S. A. asista avocat B., P. V. asista avocat C., lipsa M. D. reprezenta avocat P.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, constând în:

Procedura este completa.

Instanta pune in discutia partilor nelegala sesizare a acesteia.

Reprezentantul Parchetului arata ca este de acord cu exceptia si trimiterea cauzei la Parchetul competent.

Partea vatamata lasa la aprecierea instantei.,

Avocatii T, B, C si P pentru inculpate sunt de accord cu exceptia invocata si solicita trimiterea cauzei la Parchet.

Inclupatii lasa solutia la aprecierea instantei.

Avand in vedere actele si lucrarile dosarului.

INSTANTA

Asupra cauzei penale de fata:

Prin plângerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Hârlau sub nr. 1744/239/2007 din data de 16.10.2007 partea vatamata M. F. nascut la data de 24.01.1989 a depus la instanta o plângere prin care solicita sa se efectueze cercetari fata de S P, Z. G., S. A., P. V. , M. D. deoarece acesta l-au agresat si amenintat la un concert in incinta Penitenciarul Iasi în data de 14.10.2007

Plângerea partii vatamate a fost introdusa pe rolul instantei la data de 16.10.2007.

Instanta a pus in discutie nelegala sesizare a acesteia.

Potrivit art.222 C.p.p. plingerea este incunostiintarea facuta de catre o persoana careia i s-a cauzat o vatamare prin infractiune si este unul din modurile de sesizare a organului de urmarire penala.

Fata de acest aspect, avind in vedere manifestatea de vointa expresa a partii vatamate de a a formula plângere penala pentru savârsirea infractiunii de lovire si amenintare, instanta constata ca nu are competenta solutionarii acesteia, fiind o plângere gresit introdusa si in baza art 285 cod procedura penala va trimite plingerea la Parchetul de pe linga Judecatoria Iasi in vederea efectuarii de cercetari sub aspectul infractiunilor sesizate de catre petent, urmind ca in urma cercetarilor care se vor efectua sa se stabileasca faptuitorii iar daca aspectele sesizate se confirma sa fie sesizata instanta prin rechizitoriu.

In baza art 192 alin 3 cod procedura penala cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Trimite plingerea formulata de catre petentul M. F. fata de S. P., Z. G. S. A., P. V. , si M. D.citat si prin publicitate la Parchetul de pe linga Judecatoria Iasi în vederea efectuarii de cercetari.

In temeiul art.192 alin.3 C.p.p, cheltuieli judiciare avansate de stat ramân in sarcina acestuia.

In baza art 189 cod procedura penala, onorariile avocat oficiu vor fi suportat din fondurile speciale ale Ministerului de Justitie (delegatia 693/24.10.2007 avocat T Dl la-Biroul Hârlau Baroul Iasi, 697/24.10.2007 avocat P S-Biroul Hârlau Baroul Iasi, 694/24.10.2007 avocat P f-Biroul Hârlau Baroul Iasi, 695/24.10.2007 avocat B I Biroul Hârlau Baroul Iasi, 696/24.10.2007 avocat C C-Biroul Hârlau Baroul Iasi).

Cu drept de recurs in 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comuncare pentru cele lipsa.

Pronuntata in sedinta publica azi, 03.03.2008.

Presedinte, Grefier

Trandafir Anca Mihaela Curca Luminita

Red /tehnored TAM

2 ex04.03.2008

Etichete: