Top

Ordonanta presedintiala – eliberare servitute

SENTINTA CIVILA NR.1228

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe reclamant T.I., reclamant T.S. si pe pârât A.S.M., având ca obiect ordonanta presedintiala –eliberare servitute.

Desfasurarea sedintei de judecata se înregistreaza cu mijloace tehnice audio.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamanta T.S. asistata de av. O.C.,pârâtul A.S.M. , lipsa fiind reclamantii T.I..

Procedura de citare este legal îndeplinita prin afisare.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza instantei ca la dosarul cauzei,s-a depus anterior sedintei de judecata,prin compartimentul arhiva-registratura,o completare la actiune formulata de catre reclamantul T.I.,prin care solicita în temeiul art.580 ind.3 al.2 Cod procedura civila obligarea pârâtului la plata de daune cominatorii în suma de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea Ordonantei Presedintiale.

Pârâtul A.S.M. arata ca a primit banii prin mandat postal dar ia refuzat .Arata ca calea de acces este închisa si ca se mai judeca pentru aceeasi cauza ,privind aceleasi parti,acelasi obiect pe cale de ordonanta presedintiala.

Se prezinta av. O.C. pentru reclamantii T.I.,T.S. si depune la dosarul cauzei împuternicirea av.nr.538/16.07.2007 si o chitanta în original reprezentând c/val onorariu de aparator.

Nemaifiind alte cereri sau probe de formulat la dosarul cauzei,se constata cauza în stare de judecata si se acorda cuvântul la fond.

Av. O.C. pentru reclamantii T.I.,T.S. solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata în sensul ca prin hotarârea ce se va pronunta pe cale de ordonanta presedintiala fara somatie sau fara trecerea unui termen sa fie obligat pârâtul A.S.M. sa ridice obstacolele-plasa de sârma pe schelet metalic asigurata cu lacate împreuna cu autoturismul ce blocheaza din iunie 2007 singura cale de acces la terenul si casa reclamantilor. În cazul în care pârâtul refuza sa elibereze calea de acces sa fie pe cheltuiala reclamantilor. Cu obligarea pârâtului la plata daunelor cominatorii de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea ordonantei presedintiale. Cu cheltuieli de judecata.

Pârâtul ,A.S.M. solicita respingerea actiunii .

S-au declarat dezbaterile închise,dupa care:

I N S T A N T A

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 2029/321/2007 reclamantii T.I. si T.S. au chemat în judecata pe pârâtul A.S.M. solicitând ca pe cale de ordonanta presedintiala sa fie obligat sa ridice obstacolele care le blocheaza servitutea de trecere fara somatie sau trecerea vreunui termen, în caz de refuz sa fie autorizati sa ridice ei obstacolele pe cheltuiala pârâtului si obligarea acestuia la plata daunelor cominatorii în suma de 500 lei p0entru fiecare zi de întârziere; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii se arata ca în mod tendentios pârâtul a blocat servitutea de trecere catre locuinta lor prin amplasarea unei plase de sârma pe schelet metalic, închisa cu lacat, servitute stabilita în favoarea lor prin sentinta civila nr. 4628/1991 si care reprezinta singura lor cale de acces de la drumul public la locuinta lor.

Reclamantii au mai aratat ca pe rolul instantei exista o actiune de drept comun având ca obiect obligatia de a face – eliberare servitute de trecere si daune care formeaza obiectul dosarului nr. 2196/321/2007 cu termen la data de 31.07.2007.

În dovedirea cererii reclamantii au depus la dosar urmatoarele înscrisuri: decizia penala nr. 261/2007 a Tribunalului Neamt, certificat de urbanism, certificat de înregistrare, proces-verbal din 13.06.2007 întocmit de AS Blaga Gheorghe, planse fotografice, sentinta civila nr. 4628/1991 a Judecatoriei Piatra Neamt, schita terenului, sentinta civila nr. 250/2007 a acestei instante, decizia civila nr. 36/2007 a Tribunalului Neamt, antecontractul de vânzare cumparare autentificat sub nr.1789/20.06.2007, procesul verbal nr. 108/31.05.2007 a executorului judecatoresc D.G..

Prin întâmpinare pârâtul a solicitat respingerea actiunii deoarece la domiciliul reclamantilor îsi au sediul doua societati si toti cetatenii care apeleaza la aceste societati trec cu autoturismele ca pe un drum public, ca reclamantii nu au platit despagubirile stabilite si nici nu a încercat rezolvarea litigiului pe cale amiabila, acestia utilizând doar amenintari la adresa lui.

Instanta retine ca în cauza sunt întrunite conditiile prevazute de art. 581 Cod procedura civila doar cu privire la capatul de cerere privind obligarea pârâtului sa ridice obstacolele care le blocheaza reclamantilor servitutea de trecere, fara somatie sau trecerea vreunui termen iar caz de refuz sa fie autorizati sa ridice ei obstacolele pe cheltuiala pârâtului. Aceasta masura de deblocare a caii de acces este urgenta si imperios necesara pentru a putea da reclamantilor posibilitatea de a avea acces la propria locuinta, pietonal si cu autoturismul, sa-si faca lucrarile începute de constructie a terasei autorizate, sa-si desfasoare activitatea contabil-financiar autorizata de catre reclamanta, prevenindu-se astfel pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara.

Cu privire la capatul de cerere privind obligarea pârâtului la plata daunelor cominatorii de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere instanta îl va respinge deoarece solutionarea unei astfel de cereri se poate face doar pe calea dreptului comun fiind necesar administrarea de probe.

În baza art. 274 Cod procedura civila va obliga pârâtul la plata cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite în parte cererea formulata pe cale de ordonanta presedintiala formulata de reclamantii T.I. si T.S., dom. în Tg. Neamt, jud. Neamt în contradictoriu cu pârâtul A.S.M., dom. în Tg. Neamt, jud. Neamt si în consecinta:

Respinge capatul de cerere privind obligarea pârâtului la plata daunelor cominatorii.

Obliga pârâtul sa deblocheze calea de acces la servitutea de trecere stabilita prin sentinta civila nr. 4628/16.09.1991 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt, prin ridicarea portii de sârma pe schelet metalic, asigurata cu foraibare si lacate iar în caz ca pârâtul se opune la executarea acestei masuri autorizeaza reclamantii sa deblocheze calea de acces pe cheltuiala pârâtului.

Obliga pârâtul sa plateasca reclamantilor 311,3 lei cheltuieli de judecata.

Executorie fara somatie sau trecerea vreunui termen.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica din 16.07.2007.

Etichete: