Top

Ordonanta presedintiala. Evacuare

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: ORDONANTA PRESEDINTIALA

Dosar nr. 13949/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 12218/30.11.2009

TITLU: Ordonanta presedintiala. Evacuare

Prin hotarârea pronuntata, instanta a respins cererea reclamantului prin
care a solicitat, pe calea ordonantei presedintiale, evacuarea pârâtilor din
apartamentul proprietatea sa.
Instanta a constatat ca în cauza nu sunt întrunite conditiile de
admisibilitate ale ordonantei presedintiale, astfel cum rezulta din dispozitiile art.
581 C.pr.civ.
Astfel, în speta nu este incidenta urgenta, în conditiile în care, contractul
de închiriere a fost încheiat în anul 2003, iar reclamantul a avut cunostinta de
existenta acestuia, din moment ce, în anul 2006, o împuterniceste pe numita E.A.
sa faca demersuri în vederea rezilierii acestui act, prezenta cerere de chemare în
judecata fiind înregistrata abia în iunie 2009.
Pe cale de ordonanta presedintiala, s-ar putea dispune evacuarea doar în
cazul existentei unui abuz evident, situatie care nu se regaseste în speta, din
moment ce exista încheiat un contract de închiriere chiar si daca acesta ar fi
discutabil din punct de vedere al validitatii sale, aspecte care nu pot fi puse în
discutie decât în cadrul unei actiuni formulate pe calea dreptului comun.
De asemenea, în speta nu este incidenta conditia vremelniciei, în cazul
evacuarii, care este o masura definitiva, rezolvându-se raporturile locative dintre
parti si prejudecându-se, astfel, fondul cauzei.
Totodata, aspectul vizând cuantumul redus al chiriei, invocat de
reclamant, tine de existenta si validitatea clauzelor contractuale caror analiza nu
se poate realiza pe calea ordonantei presedintiale, prejudecându-se fondul.

Etichete: