Top

Obligatia de a face. Obligarea paratilor la deschiderea caii de acces spre terenurile reclamantilor situate in extravilanul satului, prin ridicarea gardurilor prin care au blocat drumul de acces spre aceste terenuri

JUDECATORIA BARLAD

SENTINTA CIVILA NR. 3298

Obligatia de a face. Obligarea paratilor la deschiderea caii de acces spre terenurile reclamantilor situate in extravilanul satului, prin ridicarea gardurilor prin care au blocat drumul de acces spre aceste terenuri. Imposibilitatea efectuarii lucrarilor agricole pe terenuri din acest motiv.

Cu nr. din 09.04.2008 s-a inregistrat pe rolul instantei actiunea prin care reclamantii NV si TA au chemat in judecata pe paratii BV si Bichinet Neculai solicitind instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea paratilor la deschiderea caii de acces spre terenurile reclamantilor situate in extravilanul satului, prin ridicarea gardurilor prin care au blocat drumul de acces spre aceste terenuri.

Motivindu-si in fapt cererea reclamantii au aratat ca detin in proprietate terenuri situate in extravilanul satului, in punctul B, iar la aceste terenuri, cu destinatie agricola, se putea ajunge prin folosirea unui drum, ce face legatura intre sat si padurea aflata la Nord de aceste terenuri, drum aflat in vecinatatea proprietatii paratilor si pe care acestia l-au inchis prin construirea de garduri. Totodata reclamantii au aratat ca drumul de acces era folosit candva de toti consatenii care aveau terenuri in zona celor detinute de reclamanti dar, datorita faptului ca drumul a fost inchis de parati prin construirea de garduri, terenurile au ramas parloaga, neavind alta posibilitate de a ajunge la acestea.

In dovedirea motivelor invocate, reclamantii au solicitat incuviintarea probei cu interogatoriul paratilor, raspunsurile date de acestia fiind consemnate in scris si atasate la dosar, proba testimoniala, declaratiilor martorilor propusi fiind, de asemenea, atasate la dosar, proba cu expertiza tehnica topografica, si proba cu inscrisuri, depunind la dosar urmatoarele acte : copii dupa actele de stare civila ale reclamantilor si copii ale titlurilor de proprietate ale reclamantilor asupra terenurilor din punctul B. In cauza a fost efectuat si depus la dosar Raport de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie-geodezie-cadastru.

Paratii au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, aratind ca in hartile cadastrale ale Primariei com. nu figureaza drum in punctul B care sa faca legatura intre intravilanul satului si punctul x.

In dovedirea sustinerilor facute prin intampinare, paratii au depus la dosar adresa nr.2920/10.07.2008 a Primariei com. si doua procese verbale din 03.12.2008 si 10.12.2008 incheiate de Comisia comunala de aplicare a legilor fondului funciar I, si au propus obiective pentru efectuarea expertizei in cauza.

Din actele si lucrarile dosarului se retin urmatoarele :

Reclamantii NV si TA detin in proprietate terenuri situate extravilanul satului S, com.I, jud.Vaslui, in punctul B, potrivit titlurilor de proprietate depuse la f.5-7.

Legatura intre intravilanul satului S si terenurile situate in punctul B se face pe o cale de acces aflata in imediata apropiere a terenului proprietatea paratului BV.

Respectiva cale de acces a fost inchisa de catre paratul BV prin ridicarea unui gard, astfel ca reclamantii, si alti locuitori ai satului S, s-au aflat in imposibilitatea de a mai putea ajunge la terenurile proprietatea lor din punctul B, motiv pentru care acestea au ramas nelucrate din momentul inchiderii caii de acces de catre parat.

Situatia de fapt relatata de reclamanti este confirmata si prin declaratiile martorilor PP si SM (f.49-50), consateni cu reclamantii si paratii, care au aratat ca respectiva cale de acces, pe care obisnuiau sa circule locuitorii satului S, nu se afla pe terenul proprietatea niciunuia dintre parati dar a fost inchisa de catre BV prin construirea unui gard, ceea ce a determinat imposibilitatea efectuarii lucrarilor agricole pe terenurile din punctul B si, mai ales, nemultumirea multor locuitori ai satului S.

In acelasi sens au fost si concluziile Raportului de expertiza tehnica judiciara nr.1041/24.11.2008 efectuat in cauza si depus la f.65-87 dosar, in care s-au stabilit urmatoarele :

„- I.1.….am identificat calea de acces la care reclamantii au facut referire in actiune si am materializat-o prin schita, Anexa nr.1, punctele 1,9,10,11,12,13,26,25,24,2.

-I.2. La data efectuarii expertizei calea de acces identificata era inchisa cu gard in partea de sud, a se vedea Anexa nr.1, punctele 1,2, in dreptul proprietatii paratului Bichinet Vasile.

-I.3. …apreciez ca aceasta cale de acces este absolut necesara, nu numai pentru reclamanti dar si pentru alti proprietari de teren din acel punct.

-II.1. …nu am mai identificat nici o alta cale de acces care sa permita reclamantilor sa ajunga la terenurile proprietate, cu utilaje, pentru a lucra terenul si nici cu atelaje.

-II.3. La data efectuarii expertizei terenul proprietatea NV…era necultivat, situatie care persista de aproximativ 5 ani, de cand paratul BVa blocat calea de acces, iar terenul proprietatea TA, era partial lucrat, vita de vie era sapata si avea araci pe care, martorii participanti la activitatea de documentare au spus ca i-a transportat din sat, cu spatele trecind prin proprietatea unor vecini, prin intelegere cu acestia.

-III. …Calea de acces identificata si materializata in Anexa nr.1, punctele 1,9,10,11,12,13,26,25,24,2 nu se afla pe proprietatea nici unuia din parati….terenul pe care se afla calea de acces este proprietatea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, Unitatea de Administrare Vaslui(A.N.I.F.).”(f.68-69 dosar)

Avind in vedere situatia de fapt, asa cum a fost retinuta pe baza actelor si lucrarilor din dosar, instanta constata ca actiunea reclamantilor formulata in contradictoriu cu paratul BV este intemeiata si dovedita, motiv pentru care aceasta va fi admisa iar paratul va fi obligat sa ridice gardurile care blocheaza calea de acces. Totodata, va fi respinsa actiunea formulata de reclamanti in contradictoriu cu paratul BN intrucat din probatoriul administrat in cauza nu a rezultat ca terenurile acestuia ar fi in aproprierea caii de acces si ca el ar fi blocat in vreun fel accesul reclamantilor la terenurile proprietatea lor din punctul B, prin ridicarea de garduri sau prin alte modalitati.

In tem.art.274 C.pr.civ., paratul BV va fi obligat sa plateasca reclamantilor suma de 919 lei cu titlul de cheltuieli de judecata reprezentind onorariu expert achitat de reclamanti(f.47-48), taxa de timbru si onorariu aparator ales(f.118, 119).

Tags: