Top

Infracţiuni la legea cecului (Legea nr. 59/1934)

Sentinţa penală nr. 266 /09.07.2009

Prin rechizitoriul înregistrat la această instanţă sub nr. XXXX/321/200X, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Neamţ a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatei A.G., cu datele de stare civilă din dispozitiv, pentru săvârşirea infracţiunii de emitere a unui CEC căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale, prevăzută de art. 84 alin. 1 din Legea nr. 59/1934.

S-a reţinut în actul de sesizare următoarea situaţie de fapt :

La data de 08.05.200x şi 09.05.200x, SC X. SRL administrată de V. M. a livrat către SC Y. SRL, administrată de inculpată, produse ceramice – cărămidă în valoare totală de 12.626 lei. Inculpata a adus la cunoştinţa lui V. M. că nu are posibilitate de plată imediată, motiv pentru care a emis o filă cec în alb, semnată şi ştampilată. La data de 30.05.200x, inculpata a plătit o parte din preţ, respectiv suma de 1208 lei. La data de 15.08.2006, după ce contabila SC X. Srl a completat fila cec, aceasta a fost introdusă spre decontare la bancă, însă cecul a fost refuzat la plată pentru lipsă totală de disponibil în cont.

Reprezentantul SC X. SRL s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 10.626 lei, actualizată la data plăţii, c/val. bunurilor livrate şi neachitate.

Prin declaraţia dată în instanţă, inculpata a recunoscut că a lăsat societăţii vătămate o filă cec în alb, doar semnată şi ştampilată, însă a procedat în acest fel pentru a garanta plata ulterioară a mărfii şi de altfel a procedat frecvent în această manieră în toate relaţiile comerciale pe care le-a avut cu această societate.

La propunerea inculpatei, a fost audiat martorul R.C., depoziţia acestuia fiind consemnată la dosarul cauzei (fila 47 din dosar).

Examinând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 08.05.200x şi 09.05.200x, SC X. SRL administrată de V. M. a livrat către SC Y. SRL, administrată de inculpată, produse ceramice – cărămidă în valoare totală de 12.626 lei.

Inculpata a emis reprezentantului SC X. SRL o filă cec în alb, doar semnată şi ştampilată, aşa cum ea însăşi a recunoscut.

Nu are relevanţă în cauză dacă fila cec a fost lăsată ca garanţie a plăţii ulterioare sau ca instrument de plată, aceasta deoarece potrivit dispoziţiilor art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, se va pedepsi cu amendă de la 5.000 – 100.000 lei şi închisoare de la 6 luni până la 1 an, afară de cazul când faptul constituie un delict sancţionat cu o pedeapsă mai mare, în care caz se aplică această pedeapsă:

1. Oricine emite un cec fără a fi avut autorizarea trasului;

2. Oricine emite un cec fără a avea la tras disponibil suficient, sau după ce a tras cecul şi mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare, dispune altfel, în total sau în parte de disponibilul avut;

3. Oricine emite un cec cu dată falsă sau căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale cerute de alineatele 1, 2, 3 şi 5 ale art. 1 şi art. 11;

Art. 1 din aceeaşi lege prevede următoarele :

Cecul cuprinde:

1. Denumirea de cec trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu.

2. Ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani.

3. Numele celui care trebuie să plătească (tras).

4. Arătarea locului unde plata trebuie făcută.

5. Arătarea datei şi a locului emiterii.

6. Semnătura celui care emite cecul (trăgătorul).

Inculpata a emis o filă cec doar semnată şi ştampilată, fără a menţiona în această filă elementele esenţiale impuse de art. 1 pct. 2 şi 3 (ordinul necondiţionat de a plăti o sumă de bani, numele celui care trebuie să plătească).

Instanţa reţine că fapta inculpatei de a emite o filă cec doar semnată şi ştampilată întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de emitere a unui cec căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, şi nu infracţiunea prevăzută de art. 84 alin. 1 pct. 1 din acelaşi act normativ, sens în care se va dispune schimbarea încadrării juridice.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, circumstanţele concrete în care a fost comisă, persoana inculpatei, care este cunoscută cu antecedente penale pentru fapte grave, săvârşite în legătură cu relaţiile comerciale în care a fost implicată societatea administrată de ea, şi în raport de aceste criterii se reţine că scopul educativ şi preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea inculpatei la pedeapsa închisorii în regim de detenţie.

Cum infracţiunea a fost săvârşită în perioada termenului de încercare stabilit prin sentinţa penală nr. 476/30.08.2004 a Judecătoriei Tg.Neamţ, în baza art. 83 Cod penal, instanţa va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 luni închisoare şi va dispune ca inculpata să execute această pedeapsă alături de pedeapsa aplicată prin sentinţa de faţă.

În baza art. 14, art. 346 Cod procedură penală, instanţa va respinge pretenţii civile ale părţii vătămate, motivat de faptul că prin decizia nr. 43/2008 ÎCCJ a stabilit în interesul legii că instanţa penală investită cu judecarea infracţiunilor prevăzute de art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului nu va soluţiona acţiunea civilă alăturată acţiunii penale, urmând a pronunţa respingerea ca inadmisibilă a acţiunii civile.

În baza art. 191 Cod procedură penală, inculpata va fi obligată la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Etichete: ,