Top

Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice

Sentinţa Penală nr. 123/7.04.2011

Prin rechizitoriul înregistrat la această instanţă, Parchetul de pe lângă Judecătorie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor P.L., C.S. şi C.X., cu datele de stare civilă din dispozitiv, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a,b Cod penal pentru C.S. şi art. 37 lit. a, art. 83 Cod penal pentru inculpatul C.X..

S-a reţinut în actul de sesizare că la data de 11.03.2009, în jurul orelor 16:30, pe fondul consumului de alcool, inculpaţii s-au lovit reciproc, au ţipat unii la alţii, şi-au smuls hainele demonstrativ şi au aruncat cu pietre, prin fapta lor tulburând ordinea şi liniştea publică pe strada Z. din Tg.Neamţ.

Prin sentinţa penală nr. xxx/xx.xx.2010, s-a dispus condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Prin decizia penală nr. yyy/AP/2010, Tribunalul Neamţ a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătorie împotriva sentinţei penale nr. xxx/xx.xx.2010, a fost desfiinţată în totalitate sentinţa apelată şi trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond.

S-a reţinut de către instanţa de control judiciar că la termenul la care au avut loc dezbaterile, când s-a pus în discuţie şi schimbarea încadrării juridice, inculpaţii P.L. şi C.S. au fost asistaţi de acelaşi apărător, deşi aveau interese contrare, aspect care din punct de vedere procedural se sancţionează cu nulitatea absolută.

Prin aceiaşi decizie, au fost menţinute actele de procedură îndeplinite până la data de 8 aprilie 2010, inclusiv.

În rejudecarea cauzei în fond după casare, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, în sensul reţinerii şi a dispoziţiilor art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal, fapta fiind săvârşită de trei persoane împreună.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătorie nr. xxx/P/2009 din 26.06.2008 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor P.L.,C.S. şi C.X pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 321 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit.”a” şi „b” Cod penal pentru inculpat C.S. şi art. 37 lit.”a” Cod penal, pentru inculpatul C.X..

Inculpatul C.S., audiat în instanţă, a arătat următoarele :

Inculpatul P.L. a lovit-o pe mama lui, iar C.X. a intervenit, fiind ginerele ei. L-a întrebat pe P.L. de ce a lovit-o pe mama lui, atunci acesta a luat o piatră şi l-a lovit pe C.X., în zona capului. Atunci a intervenit şi el ca să se termine lupta.

Inculpatul C.X., audiat în instanţă, a arătat că l-a împins pe P.L. deoarece acesta a lovit-o pe soacra lui.

Atunci, P.L. a luat o piatră şi l-a lovit în zona capului, el fiind transportat cu ambulanţa la spital.

Inculpatul P.L., audiat în instanţă, a învederat instanţei că C.S. a început scandalul, după care a fugit după el. Nu l-a lovit cu piatra, ci cu pumnul.

La data de 11.03.2009, în jurul orei 16,30, inculpatul C.X. împreună cu inculpatul C.S. au consumat băuturi alcoolice în barul Y.La ieşirea din bar, aceştia s-au întâlnit cu inculpatul P.L., aflat şi el în stare de ebrietate.

Între C.X. şi P.L. au început discuţii în contradictoriu, în această împrejurare C.X. i-a dat o palmă lui P.L., iar acesta a răspuns adresându-i injurii şi la rândul său l-a lovit pe C.X..

În altercaţie, a intervenit şi C.S., de partea lui C.X..

Scandalul dintre cei trei inculpaţi a continuat în stradă. Aceştia au început să strige unii la alţii, să-şi smulgă hainele demonstrativ, să arunce cu pietre. P.L. l-a lovit cu pumnul în faţă pe C.X. care a căzut, lovindu-se cu capul de asfalt şi nereuşind să se mai ridice. De asemenea, C.S. şi P.L. şi-au aplicat lovituri reciproce, cauzându-se leziuni sângerânde.

Toate aceste manifestări s-au desfăşurat pe strada Z., atât pe trotuar, cât şi pe partea carosabilă, afectând circulaţia pietonală şi cea a autovehiculelor. Persoanele aflate în zonă s-au oprit la depărtare de cei trei inculpaţi, pentru a nu fi loviţi de aceştia. O parte, speriaţi de strigătele şi agresivitatea inculpaţilor, s-au refugiat în spaţiile comerciale din zonă. Organele de poliţie au fost chemate în zonă, în urma unui apel de urgenţă la numărul 112. La faţa locului a fost solicitată şi ambulanţa, pentru a-i acorda îngrijiri medicale lui C.X.. Ceilalţi doi inculpaţi, care continuau să se manifeste agresiv, au fost imobilizaţi şi conduşi la secţia de poliţie.

Situaţia de fapt, astfel reţinută, rezultă din procesul verbal de constatare a infracţiunii din 11.03.2009 şi declaraţiile martorilor, coroborate cu declaraţiile inculpaţilor, prin care recunosc în parte săvârşirea faptelor.

În drept, faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzute de art. 321 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin.1 lit.”a”, cu aplicarea art. 37 lit.”a”,”b” Cod penal, pentru inculpatul C.S. şi cu aplicarea art. 37 lit.”a” Cod penal, pentru inculpatul C.X..

În baza art. 334 Cod procedură penală, instanţa va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor din art. 321 alin.1 Cod penal în art. 321 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin.1 lit.”a” Cod penal, având în vedere că faptele au fost săvârşite de cei trei inculpaţi împreună.

La individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptelor săvârşite, împrejurările comiterii acestora, urmările produse, precum şi elementele care caracterizează persoanele şi conduita inculpaţilor, instanţa apreciază că scopul educativ şi preventiv al pedepsei va fi atins faţă de inculpaţi prin aplicarea unei pedepse privative de libertate, orientată spre minimul special.

În ceea ce priveşte pe inculpatul C.S., în baza prevederilor art. 61 alin.1 Cod penal, va revoca liberarea condiţionată privind pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. xxx/24.05.2006, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. xxx/2006 şi va contopi restul de pedeapsă ce a mai rămas de executat din pedeapsa anterioară de 741 zile închisoare cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă penală, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea.

În ceea ce priveşte pe inculpatul C.X. instanţa, în baza art. 83 Cod penal, va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. xxx/P/26.10.2006 pronunţată de Tribunalul Neamţ şi va adăuga această pedeapsă la pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă penală, inculpatul C.X. executând pedeapsa cea mai grea.

În ceea ce priveşte pe inculpatul P.L. având în vedere că acesta nu a mai fost anterior condamnat la o pedeapsă mai mare de 6 luni iar pedeapsa ce urmează să-i fie aplicată de instanţă, nu depăşeşte 3 ani, iar instanţa apreciază că scopul pedepsei, având în vedere persoana inculpatului poate fi atins şi fără executarea efectivă a pedepsei va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, potrivit art. 81 Cod penal.

Va stabili termen de încercare alcătuit din 2 ani la care se va adăuga durata pedepsei ce urmează a fi aplicată prin prezenta sentinţă penală potrivit art. 82 Cod penal.

Va atrage atenţia inculpatului P.L. asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

Va interzice celor 3 inculpaţi exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.”a” teza II şi lit.”b” Cod penal, pe durata pedepsei aplicate.

În baza art. 71 alin.5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului P.L. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului C.X. durata reţinerii de o zi din 26.03.2006.

În latura civilă a cauzei, constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, în sensul că nu există legătură de cauzalitate între faptele de ultraj şi prejudiciu, în baza art. 14, 346 Cod procedură penală şi art. 998 Cod civil va respinge pretenţiile civile ale părţilor civile Serviciul de Ambulanţă şi Spitalul orăşenesc.

Va dispune plata din fondurile M.J. către B.A. Neamţ a onorariului pentru asistenţă juridică din oficiu pentru inculpaţi.

În baza art. 191 Cod procedură penală va obliga inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete: