Top

Ultrajul contra bunelor moravuri

Dosar nr. 903/829/2008

R O M Â N I A JUDECĂTORIA PODU TURCULUI SENTINŢA PENALĂ NR. 74 Şedinţa publică de la 25.06.2009

Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect „ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice (art. 321 C. p.), vătămare corporală (art. 181 al. 1 Cod penal), distrugere (art. 217 al. 1 Cod penal)” privind pe inculpaţii G. D., P. V., M. R..I.-A. şi M. D..

Dezbaterile au avut loc la termenul din data de 18.06.2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA – deliberând – Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului au fost trimişi în judecată inculpaţii G. D., P. V., M. R. – I. – A. şi M. D. pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală, distrugere şi ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzute şi pedepsite de art. 181 al.1 cod penal, art. 217 al. 1 Cod penal şi art. 321 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal, art. 75 lit.a Cod penal şi art. 37 lit.b Cod penal, în ce-l priveşte pe inculpatul G. D.. În actul de sesizare al instanţei se arată că inculpaţii au lovit-o pe partea vătămată U. A. T., provocându-i leziuni ce au necesitat 35-38 zile îngrijiri medicale pentru vindecare, au produs distrugeri părţii civile S.C.”X SRL, au adus atingere bunelor moravuri şi au tulburat ordinea şi liniştea publică. Din examinarea probatoriilor administrate în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: În seara zilei de 05.08.2008, lucrătorii Poliţiei Comunale -, au fost anunţaţi în jurul orelor 2300 , că la staţia PECO aparţinând S.C.”X SRL, are loc un scandal public.

Numiţii U. A. T,, P. C. şi G. N., se deplasaseră în incinta barului S.C.”x” SRL, fiind însoţiţi de numiţii B. I. şi R. A., s-au aşezat la o masă iar în acel moment şi în acel loc nu se mai afla nici o persoană. La puţin timp şi-au făcut apariţia numiţii P. V., M. R..-I.-A. şi B. D. C., care s-au aşezat la o masă alăturată şi au început să consume băuturi alcoolice. Părţile se cunoşteau din vedere de mai mult timp, între ei având loc discuţii cu privire la modul în care poate fi cumpărat un autoturism de lux, purtate fără a prefigura un eventual conflict. S.C.”X” SRL P.T. are ca obiect de activitate comercializarea de produse petroliere prin staţia PECO aflată la punctul Km 0 de pe raza localităţii, în incinta acesteia aflându-se şi un loc de alimentaţie publică cu destinaţia BAR, iar activitatea desfăşurată în cadrul acestei unităţi este supravegheată cu ajutorul unei camere de înregistrare video amplasată în interiorul şi exteriorul staţiei PECO. Modalitatea purtării de discuţii între părţi a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Cu ocazia vizionării acesteia, s-a constatat că discuţiile s-au purtat într-un cadru normal. Pe timpul discuţiilor purtate, inculpatul M. R.-I.-A. a dat un mesaj de SMS pe telefonul mobil, în urma căruia la scurt timp şi-au făcut apariţia inculpatul M. D. urmat îndeaproape de inculpatul G. D..

Odată cu venirea inculpatului G. D., inculpatul P. V., fără nici un motiv anume, s-a ridicat de la masă şi a aplicat părţii vătămate G. N. o lovitură cu pumnul în zona feţei. În împrejurarea arătată şi în urma faptei inculpatului P. V., au fost create condiţiile declanşării unei agresiuni fizice, când inculpatul G. D. a scos de sub haină un sistem de blocaj antivolan, confecţionat din lemn cu inserţie metalică, lovind-o pe partea vătămată U.A.T. în zona frontală a capului care a avut ca efect căderea acestuia la suprafaţa solului, într-o stare de leşin. Ceilalţi inculpaţi au continuat lovirea cu pumnii şi picioarele. În condiţiile arătate, G. N., P.C., B. I.şi R. A., care-l însoţeau pe U.A. T., au încercat să vină în sprijinul celui agresat dar inculpaţii şi-au continuat loviturile îndreptate şi spre aceştia din urmă, producându-le leziuni. Inculpaţii G. D., P. V., M. R.-.-A. şi M. D. s-au folosit de sticle şi mobilierul din bar pe care l-au aruncat în timpul agresiunii de 3 minute, asupra părţilor vătămate U.A. T., P. C., G. N., lovindu-i în diferite părţi ale corpului. Toate aceste aspecte ale situaţiei de fapt sunt reliefate şi pe înregistrările camerelor de supraveghere unde se observă că cei loviţi nu au dat curs participării la fapta consumată asupra lor, încercând tot timpul să-şi asigure fuga din acel loc, urcându-se într-un autoturism, urmăriţi îndeaproape de inculpaţi, moment în care, ca un ultim act de agresiune, inculpatul P. V. a aruncat cu un scaun după autovehiculul cu care plecaseră părţile vătămate.

Partea vătămată U.A.T. a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 35-38 zile îngrijiri medicale, numitul P.C. 25-28 zile îngrijiri medicale, neformulând plângere împotriva autorilor faptei iar numitul G. N. 14-16 zile îngrijiri medicale, retrăgându-şi ulterior plângerea fără a formula pretenţii de nici o natură în cauză. Numiţii R. A. şi B. I.N., în urma loviturilor aplicate de inculpaţi, au suferit leziuni care însă nu au fost constatate printr-un act medico-legal şi faţă de care, audiaţi fiind, aceştia nu au înţeles să formuleze plângere, neavând nici un fel de pretenţii. În timpul agresiunii comise de inculpaţi şi având în vedere obiectul de activitate al societăţii, în zona staţiei PECO au fost prezenţi numiţii M. I.şi M. S. care intenţionau să achiziţioneze combustibil dar surprinşi de cele întâmplate, au renunţat de frică şi au plecat indignaţi de cele văzute în incinta staţiei. Inculpaţii au prezentat certificate medico – legale cu diferite zile pentru îngrijiri în urma leziunilor suferite în timpul cât părţile vătămate încercau să-şi asigure scăparea, aflându-se în înlăturarea unui atac material, direct, imediat şi injust îndreptat împotriva lor, motiv pentru care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de U.A.T., P. C., B. I. şi R. A. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prevăzute şi pedepsite de art. 181 al.2 cod penal, deoarece a existat o cauză care înlătură caracterul penal al faptei respectiv legitima apărare. Pe timpul consumării faptelor, a rezultat că numitul B. D. C. a părăsit incinta barului anterior agresiunii, aspect confirmat de înregistrările camerelor de supraveghere şi faţă de acesta s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală.

Prin folosirea obiectelor de mobilier din bar şi a altor bunuri, societăţii S.C. ”x” SRL, i-a fost cauzat un prejudiciu de 2258,90 lei, din care 1000 lei profit nerealizat prin perturbarea activităţii societăţii care se constituie parte civilă în cauză. Partea vătămată U. A. T. s-a constituit parte civilă în timpul judecăţii solicitând obligarea inculpaţilor în solidar la plata sumei de 10.000 lei reprezentând daune morale. În drept faptele inculpaţilor , nerecunoscute dar probate prin proces verbal de sesizare, proces verbal de cercetare la faţa locului, planşă fotografică, declaraţii martori asistenţi, proces verbal de constatare, proces verbal de ridicare de probe, plângere parte civilă, declaraţie parte vătămată, certificat medico – legal şi expertiză medico legală, declaraţiile părţilor şi martorilor, în timpul judecăţii, constituie în materialitatea lor infracţiunile de vătămare corporală, distrugere şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, prevăzute şi pedepsite de art. 181 al.1 cod penal, art. 217 al. 1 Cod penal şi art. 321 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal, art. 75 lit.a Cod penal şi art. 37 lit.b Cod penal, în ce-l priveşte pe inculpatul G. D.; art. 181 al.1 cod penal, art. 217 al.1 Cod penal şi art. 321 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal, art. 75 lit.a Cod penal privind pe inculpatul P. V.; art. 181 al.1 cod penal, art. 217 al. 1 Cod penal şi art. 321 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal, art. 75 lit.a Cod penal privind pe inculpatul M. R.–I.–A. şi art. 181 al.1 cod penal, art. 217 al. 1 Cod penal şi art. 321 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal, art. 75 lit.a Cod penal privind pe inculpatul M. D. . Apărătorul inculpaţilor G.D., M. R.-I.-A. şi M. D., în timpul dezbaterilor a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor, în infracţiunea de încăierare prevăzută de art. 322(1) Cod penal, însă o astfel de cerere urmează a fi respinsă, în cauză nefiind întrunite elementele constitutive ale unei astfel de infracţiuni. La individualizarea juridică a pedepselor în temeiul art. 72 cod penal se va avea în vedere gradul de pericol social al faptelor, persoana inculpaţilor, inculpatul G. D. fiind recidivist în condiţiile art. 37 lit.b cod penal, iar ceilalţi inculpaţi fiind cunoscuţi fără antecedente penale, împrejurările săvârşirii faptelor.

Pentru fiecare faptă, inculpaţii vor fi condamnaţi la pedeapsa închisorii, faptele fiind săvârşite în concurs, în temeiul art. 33 lit.a – 34 lit.b Cod penal pedepsele se vor contopi, aplicându-se pedeapsa cea mai grea. În ce priveşte modul de executare, văzând că inculpatul G. D. a săvârşit faptele în stare de recidivă postcondamnatorie prevăzute de art. 37 lit.b Cod penal, executarea se va face cu privare de libertate, însă apreciind scopul pedepselor aplicate celorlalţi trei inculpaţi poate fi atins şi fără privare de libertate în temeiul art. 81 Cod penal coroborat cu art. 82 al.1Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor pe termenul de încercare prevăzut de lege, atrăgându-li se atenţia inculpaţilor asupra consecinţelor nerespectării art. 83 Cod penal. Inculpaţilor li se vor aplica şi pedepse accesorii prevăzute de art. 64 lit. a teza II Cod penal şi art. 64 lit. b Cod penal. Pentru inculpaţii P. V., M. R.-I.-A. şi M. D. în temeiul art. 71 al.5 cod penal dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

Cât priveşte partea civilă, instanţa constată că partea vătămată U. A. T., a solicitat obligarea în solidar a inculpaţilor la plata sumei de 10.000 lei daune morale ce reprezintă suferinţa fizică şi morală în urma agresiunii săvârşite faţă de acesta. Tot odată partea vătămată S.C. X SRL s-a constituit în cursul judecăţii parte civilă, solicitând obligarea inculpaţilor la plata sumei de 2258,90 lei, despăgubiri civile din care 1000 lei profit nerealizat. În temeiul art. 14 şi 346 cod procedură penală şi art. 998 cod civil instanţa va admite pretenţiile părţii civile şi va obliga în solidar pe inculpaţi la 10.000 lei daune morale către partea vătămată U. A. T., constatând că prin faptele lor şi modul violent de acţiune, aceştia au creat acestei părţi civile suferinţe fizice şi morale deosebite, şi la 2258,90 lei despăgubiri materiale din care 1000 lei profit nerealizat către partea civilă S.C.”X” SRL constatându-se că prin faptele lor inculpaţii au produs distrugeri acestei părţi civile şi prin nefuncţionarea un timp a staţiei PECO a creat şi un prejudiciu activităţii respective. Constată că inculpaţii G. D., M. R. – I. – A. şi M. D. au avut apărător ales, iar inculpatul P. V. a avut apărător din oficiu. Mai multe termene de judecată inculpatul G. D. a avut şi apărător din oficiu. În temeiul art. 189 cod procedură penală se va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului pentru avocat din oficiu iar în temeiul art. 191 cod procedură penală inculpaţii vor fi obligaţi la cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a infracţiunilor de: vătămare corporală prevăzută de art. 181 al. 1 Cod penal, de distrugere prevăzută de art. 217 alin.1 cod penal şi de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzută de art.321 al.1 cod penal, în infracţiunea de încăierare prevăzută de art. 322 cod penal, formulată de avocat A. T. pentru inculpaţii G. D., M. R. I. A. şi M. D.. În temeiul art. 181 al.1 cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a cod penal şi art. 37 lit. b cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală condamnă pe inculpatul G. D., fiul lui – şi -, născut la data de -, în comuna – , judeţul B, cetăţean român, domiciliat în comuna -, satul -, judeţul -, studii 12 clase, fără ocupaţie, divorţat, recidivist, CNP -, la 1(un) an închisoare. În temeiul art. 217 al.1 cod penal cu aplicarea art. 75 lit.a cod penal şi 37 lit. b cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere condamnă pe acelaşi inculpat G.D., la 3(trei) luni închisoare. În temeiul art. 321 al.1 cod penal cu aplicarea art. 75 lit.a cod penal şi art. 37 lit.b cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice condamnă pe acelaşi inculpat G. D., la 1(un) an şi 6(şase) luni închisoare. În temeiul art. 33 lit.a – 34 lit.b cod penal contopeşte cele trei pedepse şi o aplică inculpatului G. D. pe cea mai grea de 1(un) an şi 6(şase) luni închisoare pe care o execută. Interzice inculpatului G.D. drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza II cod penal şi art. 64 lit.b cod penal în condiţiile art. 71 cod penal. În temeiul art. 181 al. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, condamnă pe inculpatul P.V., fiul lui – şi -, născut la data de , în municipiul -, judeţul , cetăţean român, domiciliat în comuna -, satul -, judeţul -, studii -8 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, fără antecedente penale, CNP -, la 1(un)a-nchisoare. În temeiul art.217 al.1 cod penal cu aplicarea art.75 lit.a cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere condamnă pe acelaşi inculpat P.V., la 3(trei) luni închisoare. În temeiul art. 321 al.1 cod penal cu aplicarea art. 75 lit.a cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, condamnă pe acelaşi inculpat P. V., la 1(un) an şi 6(şase) luni închisoare. În temeiul art.33 lit.a- 34 lit.b cod penal contopeşte cele trei pedepse şi a aplică inculpatului P. V. pe cea mai grea de 1(un) an şi 6(şase)luni. În temeiul art. 81 cod penal coroborat cu art. 82 al.1 cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei închisorii aplicate inculpatului P. V. pe termenul de încercare de 3(trei) ani şi 6(şase)luni şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării art. 83 cod penal. Interzice inculpatului P. V. drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza II cod penal şi art. 64 lit.b cod penal. În temeiul art. 71 al.5 cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului P. V. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 181 al. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, condamnă pe inculpatul M. R. – I. – A., fiul lui – şi -, născut la data de -, în municipiul -, cetăţean român, domiciliat în municipiul -studii 12 clase, student, necăsătorit, fără antecedente penale, CNP -, la 1(un) an închisoare. În temeiul art. 217 al.1 cod penal cu aplicarea art.75 lit.a cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere condamnă pe acelaşi inculpat M. R. – I. – A. la 3(trei) luni închisoare. În temeiul art. 321 al. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 lit.a cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice condamnă pe acelaşi inculpat M. R. I.A. la 1(un) an şi 6(şase) luni închisoare. În temeiul art. 33 lit.a – 34 lit. b cod penal contopeşte cele trei pedepse şi o aplică inculpatului M. R. – I. – A. pe cea mai grea de 1(unu) an şi şase luni închisoare. În temeiul art. 81 cod penal coroborat cu art. 82 al.1 cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei închisorii aplicată inculpatului M. R. – I. – A. pe termenul de încercare de 3(trei) ani şi 6(şase)luni şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării art. 83 cod penal. Interzice inculpatului M. R. – I. – A. drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza II cod penal şi art. 64 lit.b cod penal. În temeiul art. 71 al.5 cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului M. R..I. A. pe durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii. În temeiul art. 181 al.1 cod penal cu aplicarea art. 75 lit.a cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală condamnă e inculpatul M. D., fiul lui – şi A-, născut la data de – în comuna G-, judeţul B-, cetăţean român, domiciliat în municipiul – , str.- nr. , bl., sc., ap., studii 10 clase, barman, căsătorit, fără antecedente penale, la 1(un) an închisoare. În temeiul art. 217 al.1 cod penal cu aplicarea art.75 lit.a cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere condamnă pe acelaşi inculpat M. D. la 3(trei) luni închisoare. În temeiul art. 321 al. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 lit.a cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice condamnă pe acelaşi inculpat M. D., la 1(un) an şi 6(şase) luni închisoare. În temeiul art. 33 lit.a – 34 lit. b cod penal contopeşte cele trei pedepse şi o aplică inculpatului M. D. pe cea mai grea de 1(un) an şi 6(şase) luni închisoare. În temeiul art. 81 cod penal coroborat cu art. 82 al.1 cod penal suspendă condiţionat pedeapsa închisorii de 1(un)an şi 6(şase)luni aplicată inculpatului M. D. pe termenul de încercare de 3(trei) ani şi 6(şase)luni şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării art. 83 cod penal. Interzice inculpatului M. D. drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza II cod penal şi art. 64 lit.b cod penal. În temeiul art. 71 al.5 cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului M. D. pe durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii. În temeiul art. 14 şi 346 cod procedură penală şi art. 998 cod civil admite pretenţiile părţilor civile şi obligă pe inculpaţii G.D., P. V., M. R. I. A. şi M. D.l în solidar la 10000 lei daune morale faţă de partea civilă U. A. T., domiciliat în comuna -, judeţul – şi la 2258,90 lei despăgubiri materiale faţă de partea civilă SC X SRL cu sediul în municipiul B., B-dul. U. nr.-, reprezentând 1 258,90 lei c/v obiecte distruse şi 1000 lei profit nerealizat. Dispune plata din fondurile M.J. către B.A. Bacău a sumei de 600 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu pentru inculpaţii G. D. şi P. V. – avocat B. A.S.. Constată că inculpaţii G. D.(la ultimul termen de judecată), M. R. I. A. şi M. D. au avut avocaţi aleşi. În temeiul art. 191 cod procedură penală obligă pe inculpaţii G.D. şi P. V. la câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat(inclusiv onorarii avocat din oficiu), iar pe inculpaţii M. R. I A şi M. D. la 200 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 25 iunie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER, Tehn. X./Red. Y. Ex.2 14.07./15.07.2009

Etichete:

Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice

Sentinţa Penală nr. 123/7.04.2011

Prin rechizitoriul înregistrat la această instanţă, Parchetul de pe lângă Judecătorie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor P.L., C.S. şi C.X., cu datele de stare civilă din dispozitiv, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a,b Cod penal pentru C.S. şi art. 37 lit. a, art. 83 Cod penal pentru inculpatul C.X..

S-a reţinut în actul de sesizare că la data de 11.03.2009, în jurul orelor 16:30, pe fondul consumului de alcool, inculpaţii s-au lovit reciproc, au ţipat unii la alţii, şi-au smuls hainele demonstrativ şi au aruncat cu pietre, prin fapta lor tulburând ordinea şi liniştea publică pe strada Z. din Tg.Neamţ.

Prin sentinţa penală nr. xxx/xx.xx.2010, s-a dispus condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Prin decizia penală nr. yyy/AP/2010, Tribunalul Neamţ a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătorie împotriva sentinţei penale nr. xxx/xx.xx.2010, a fost desfiinţată în totalitate sentinţa apelată şi trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond.

S-a reţinut de către instanţa de control judiciar că la termenul la care au avut loc dezbaterile, când s-a pus în discuţie şi schimbarea încadrării juridice, inculpaţii P.L. şi C.S. au fost asistaţi de acelaşi apărător, deşi aveau interese contrare, aspect care din punct de vedere procedural se sancţionează cu nulitatea absolută.

Prin aceiaşi decizie, au fost menţinute actele de procedură îndeplinite până la data de 8 aprilie 2010, inclusiv.

În rejudecarea cauzei în fond după casare, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, în sensul reţinerii şi a dispoziţiilor art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal, fapta fiind săvârşită de trei persoane împreună.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătorie nr. xxx/P/2009 din 26.06.2008 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor P.L.,C.S. şi C.X pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 321 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit.”a” şi „b” Cod penal pentru inculpat C.S. şi art. 37 lit.”a” Cod penal, pentru inculpatul C.X..

Inculpatul C.S., audiat în instanţă, a arătat următoarele :

Inculpatul P.L. a lovit-o pe mama lui, iar C.X. a intervenit, fiind ginerele ei. L-a întrebat pe P.L. de ce a lovit-o pe mama lui, atunci acesta a luat o piatră şi l-a lovit pe C.X., în zona capului. Atunci a intervenit şi el ca să se termine lupta.

Inculpatul C.X., audiat în instanţă, a arătat că l-a împins pe P.L. deoarece acesta a lovit-o pe soacra lui.

Atunci, P.L. a luat o piatră şi l-a lovit în zona capului, el fiind transportat cu ambulanţa la spital.

Inculpatul P.L., audiat în instanţă, a învederat instanţei că C.S. a început scandalul, după care a fugit după el. Nu l-a lovit cu piatra, ci cu pumnul.

La data de 11.03.2009, în jurul orei 16,30, inculpatul C.X. împreună cu inculpatul C.S. au consumat băuturi alcoolice în barul Y.La ieşirea din bar, aceştia s-au întâlnit cu inculpatul P.L., aflat şi el în stare de ebrietate.

Între C.X. şi P.L. au început discuţii în contradictoriu, în această împrejurare C.X. i-a dat o palmă lui P.L., iar acesta a răspuns adresându-i injurii şi la rândul său l-a lovit pe C.X..

În altercaţie, a intervenit şi C.S., de partea lui C.X..

Scandalul dintre cei trei inculpaţi a continuat în stradă. Aceştia au început să strige unii la alţii, să-şi smulgă hainele demonstrativ, să arunce cu pietre. P.L. l-a lovit cu pumnul în faţă pe C.X. care a căzut, lovindu-se cu capul de asfalt şi nereuşind să se mai ridice. De asemenea, C.S. şi P.L. şi-au aplicat lovituri reciproce, cauzându-se leziuni sângerânde.

Toate aceste manifestări s-au desfăşurat pe strada Z., atât pe trotuar, cât şi pe partea carosabilă, afectând circulaţia pietonală şi cea a autovehiculelor. Persoanele aflate în zonă s-au oprit la depărtare de cei trei inculpaţi, pentru a nu fi loviţi de aceştia. O parte, speriaţi de strigătele şi agresivitatea inculpaţilor, s-au refugiat în spaţiile comerciale din zonă. Organele de poliţie au fost chemate în zonă, în urma unui apel de urgenţă la numărul 112. La faţa locului a fost solicitată şi ambulanţa, pentru a-i acorda îngrijiri medicale lui C.X.. Ceilalţi doi inculpaţi, care continuau să se manifeste agresiv, au fost imobilizaţi şi conduşi la secţia de poliţie.

Situaţia de fapt, astfel reţinută, rezultă din procesul verbal de constatare a infracţiunii din 11.03.2009 şi declaraţiile martorilor, coroborate cu declaraţiile inculpaţilor, prin care recunosc în parte săvârşirea faptelor.

În drept, faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzute de art. 321 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin.1 lit.”a”, cu aplicarea art. 37 lit.”a”,”b” Cod penal, pentru inculpatul C.S. şi cu aplicarea art. 37 lit.”a” Cod penal, pentru inculpatul C.X..

În baza art. 334 Cod procedură penală, instanţa va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor din art. 321 alin.1 Cod penal în art. 321 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin.1 lit.”a” Cod penal, având în vedere că faptele au fost săvârşite de cei trei inculpaţi împreună.

La individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptelor săvârşite, împrejurările comiterii acestora, urmările produse, precum şi elementele care caracterizează persoanele şi conduita inculpaţilor, instanţa apreciază că scopul educativ şi preventiv al pedepsei va fi atins faţă de inculpaţi prin aplicarea unei pedepse privative de libertate, orientată spre minimul special.

În ceea ce priveşte pe inculpatul C.S., în baza prevederilor art. 61 alin.1 Cod penal, va revoca liberarea condiţionată privind pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. xxx/24.05.2006, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. xxx/2006 şi va contopi restul de pedeapsă ce a mai rămas de executat din pedeapsa anterioară de 741 zile închisoare cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă penală, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea.

În ceea ce priveşte pe inculpatul C.X. instanţa, în baza art. 83 Cod penal, va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. xxx/P/26.10.2006 pronunţată de Tribunalul Neamţ şi va adăuga această pedeapsă la pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă penală, inculpatul C.X. executând pedeapsa cea mai grea.

În ceea ce priveşte pe inculpatul P.L. având în vedere că acesta nu a mai fost anterior condamnat la o pedeapsă mai mare de 6 luni iar pedeapsa ce urmează să-i fie aplicată de instanţă, nu depăşeşte 3 ani, iar instanţa apreciază că scopul pedepsei, având în vedere persoana inculpatului poate fi atins şi fără executarea efectivă a pedepsei va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, potrivit art. 81 Cod penal.

Va stabili termen de încercare alcătuit din 2 ani la care se va adăuga durata pedepsei ce urmează a fi aplicată prin prezenta sentinţă penală potrivit art. 82 Cod penal.

Va atrage atenţia inculpatului P.L. asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

Va interzice celor 3 inculpaţi exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.”a” teza II şi lit.”b” Cod penal, pe durata pedepsei aplicate.

În baza art. 71 alin.5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului P.L. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului C.X. durata reţinerii de o zi din 26.03.2006.

În latura civilă a cauzei, constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, în sensul că nu există legătură de cauzalitate între faptele de ultraj şi prejudiciu, în baza art. 14, 346 Cod procedură penală şi art. 998 Cod civil va respinge pretenţiile civile ale părţilor civile Serviciul de Ambulanţă şi Spitalul orăşenesc.

Va dispune plata din fondurile M.J. către B.A. Neamţ a onorariului pentru asistenţă juridică din oficiu pentru inculpaţi.

În baza art. 191 Cod procedură penală va obliga inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete: