Top

Mentinerea masurii arestarii preventive. Recurs împotriva încheierii instantei de fond. încalcarea dreptului la aparare.

Decizia penala nr. 25/RP din 12.01.2007.

Prin încheierea pronuntata de Judecatoria Roman la data de 11.01.2007, s-a mentinut, în temeiul art. 300l alin. 1 si 3 Cod procedura penala masura arestarii preventive a inculpatilor.

S-a retinut ca inculpatii au fost trimisi în judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Roman, în stare de arest preventiv si ca temeiurile care au determinat luarea acestei masuri impun în continuare privarea lor de libertate.

Recursurile declarate de inculpati contra încheierii este fondat.

Din practica încheierii pronuntate de Judecatoria Roman, care consemneaza dezbaterile asupra mentinerii arestarii preventive a inculpatilor rezulta ca acestia au fost asistati de avocat din oficiu.

La dosarul de urmarire penala se afla împuternicirile avocatiale pentru ambii inculpati, în care se consemneaza în mod expres ca aparatorul ales L.S. asigura asistenta judiciara inculpatilor la organele de cercetare penala, parchet si instanta.

Revenea astfel obligatia procesuala în sarcina instantei de a în cunostinta, în timp util, avocatul ales al inculpatilor cu privire la data si ora termenului stabilit pentru dezbaterea mentinerii arestarii preventive, care nu a fost îndeplinita în cauza, astfel cum rezulta chiar din rezolutia dispusa de catre presedintele Judecatoriei Roman.

Numai în situatia subsidiara în care avocatul ales, înstiintat în prealabil ar fi lipsit în mod nejustificat, instanta putea dispune ca asistenta juridica obligatorie a inculpatilor, conform art. 171 Cod procedura penala sa fie asigurata prin avocat desemnat din oficiu.

Potrivit art. 197 alin.2 Cod procedura penala dispozitiile relative la asistarea inculpatilor de catre aparator, în cauza, în cadrul împuternicirii avocatiale depuse la dosar sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii.

In consecinta, recursurile declarate de inculpati au fost admise, s-a casat încheierea atacata si s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

Etichete: