Top

Menţinerea măsurii arestării preventive în cursul judecăţii. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.148 lit. f Cod procedură penală

Prin sentinta penala nr.260 din 23.01.2009 a judecatoriei Iasi s-a dispus condamnarea inculpatului CGS la câte 3 pedepse de 4 ani închisoare, pentru comiterea unor infractiuni de furt calificat. S-a constat ca infractiunile pentru care a fost judecat, au fost comise în termenele de încercare stabilite ca urmare a suspendarii executarii unor pedepse anterior aplicate. În urma anularii suspendarii executarii pedepselor anterioare s-a stabilit o unica pedeapsa rezultanta si s-a mentinut starea de arest a inculpatului, cu deducerea perioadei retinerii si arestarii preventive. Masura arestarii preventive a fost luata fata de inculpat prin Încheierea din 28.08.2008 data în dosarul nr. 16488/245/2008 al Judecatoriei Iasi, în aceeasi zi fiind emis mandatul de arestare preventiva nr.63/U/28.08.2008 si a fost mentinuta pe parcursul cercetarii judecatoresti.

La mentinerea starii de arest, s-a retinut de instanta ca în cauza exista indicii temeinice, în sensul art.681 Cod procedura penala, care justifica presupunerea rezonabila ca inculpatul ar fi putut savârsi infractiunile pentru care a fost trimis în judecata si pentru care s-a dispus arestarea sa preventiva, infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani. De asemenea, instanta a apreciat ca lasarea în libertate a inculpatului prezinta un pericol concret pentru ordinea publica, pericol ce rezulta: modalitatea de savârsire a faptelor imputate inculpatului (pe timp de noapte, prin efractie, premeditat); importanta relatiilor sociale lezate prin savârsirea unor atare fapte, relatii sociale ce vizeaza protectia patrimoniului persoanelor, relatii fata de care, în mod constant, dupa cum rezulta din fisa de cazier a inculpatului, acesta manifesta dispret; persistenta infractionala a inculpatului, care este recidivist, are în antecedenta trei condamnari la pedepse cu închisoarea cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei pentru fapte de acelasi gen, prezentele fapte fiind comise în cursul termenului de încercare, si care, desi a cunoscut faptul ca este cercetat penal si a fost chiar retinut, propunându-se, la data de 10.03.2008, arestarea sa preventiva, a continuat sa aiba un comportament care a atras cercetarea sa penala si care justifica presupunerea ca ar mai fi putut savârsi fapte prevazute de legea penala.

S-a considerat ca toate aceste aspecte duc la crearea unui sentiment de insecuritate în rândul membrilor comunitatii, sentiment ce ar fi accentuat de o eventuala punere în libertate a inculpatului, împrejurare ce ar fi perceputa, daca nu drept o încurajare a unor astfel de comportamente, ca o lipsa de reactie a organelor statului fata de savârsirea unor fapte antisociale.

Etichete:

Mentinerea masurii arestarii preventive. Recurs împotriva încheierii instantei de fond. încalcarea dreptului la aparare.

Decizia penala nr. 25/RP din 12.01.2007.

Prin încheierea pronuntata de Judecatoria Roman la data de 11.01.2007, s-a mentinut, în temeiul art. 300l alin. 1 si 3 Cod procedura penala masura arestarii preventive a inculpatilor.

S-a retinut ca inculpatii au fost trimisi în judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Roman, în stare de arest preventiv si ca temeiurile care au determinat luarea acestei masuri impun în continuare privarea lor de libertate.

Recursurile declarate de inculpati contra încheierii este fondat.

Din practica încheierii pronuntate de Judecatoria Roman, care consemneaza dezbaterile asupra mentinerii arestarii preventive a inculpatilor rezulta ca acestia au fost asistati de avocat din oficiu.

La dosarul de urmarire penala se afla împuternicirile avocatiale pentru ambii inculpati, în care se consemneaza în mod expres ca aparatorul ales L.S. asigura asistenta judiciara inculpatilor la organele de cercetare penala, parchet si instanta.

Revenea astfel obligatia procesuala în sarcina instantei de a în cunostinta, în timp util, avocatul ales al inculpatilor cu privire la data si ora termenului stabilit pentru dezbaterea mentinerii arestarii preventive, care nu a fost îndeplinita în cauza, astfel cum rezulta chiar din rezolutia dispusa de catre presedintele Judecatoriei Roman.

Numai în situatia subsidiara în care avocatul ales, înstiintat în prealabil ar fi lipsit în mod nejustificat, instanta putea dispune ca asistenta juridica obligatorie a inculpatilor, conform art. 171 Cod procedura penala sa fie asigurata prin avocat desemnat din oficiu.

Potrivit art. 197 alin.2 Cod procedura penala dispozitiile relative la asistarea inculpatilor de catre aparator, în cauza, în cadrul împuternicirii avocatiale depuse la dosar sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii.

In consecinta, recursurile declarate de inculpati au fost admise, s-a casat încheierea atacata si s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

Etichete: